Навигација

Јачина тона при пријему ТВ сигнала

Републичка радиодифузна агенција је, поводом већег броја представки грађана у вези са неадекватном јачином тона у пријему ТВ сигнала, послала захтев Републичкој агенцији за електронске комуникације (РАТЕЛ) за мерење јачине тона код емитера са националним покривањем и на територији Београда.
 
Грађани су се жалили да је посебно јак тон за време трајања рекламних блокова, па је и захтев РРА био да се утврди која је разлика у јачини тона током рекламних блокова у односу на преостали програмски садржај.
 
Према мерењу РАТЕЛ-а утврђено је да је готово код свих националних емитера и ТВ емитера са подручја Београда јачина тона током рекламних блокова већа у односу на остали део програма, а да је укупна дозвољена јачина тона (±50kHz) у појединим случајевима премашена и за 30%.
 
Мерењем су обухваћени програми два јавна сервиса – ТВ РТС 1, ТВ РТС 2, националних емитера – ТВ Авала, ТВ Прва, ТВ Б92, ТВ Пинк, TV Happy, и два београдска емитера – ТВ Студио Б и ТВ Метрополис.
 
Републичка агенција за електронске комуникације је појединим емитерима наложила да у најкраћем року отклоне уочене неправилности.
 
У Београду,
19. септембар 2012. године
Служба за односе са јавношћу
и међународне односе
Back to top