Navigacija

Saopštenje povodom izvršene kontrole rada dve TV stanice bez dozvole za emitovanje

Po zahtevu Osnovnog javnog tužilaštva u Valjevu, u saradnji sa Republičkom radiodifuznom agencijom (RRA) i Republičkom agencijom za elektronske komunikacije (RATEL), izvršena je kontrola Radio televizije "Marš" d.o.o. Valjevo i Radio televizije "Valjevo-Kronik" d.o.o. Valjevo, kojom je utvrđeno da su pomenute televizije u dužem vremenskom periodu emitovale televizijski program bez dozvole za emitovanje programa izdate od strane Republičke radiodifuzne agencije i dozvole za radio difuznu stanicu izdate od strane Republičke agencije za elektronske komunikacije.
 
Protiv odgovornih lica ovih televizija Osnovnom javnom tužilaštvu u Valjevu dostavljen je izveštaj zbog postojanja osnovane sumnje da su izvršili krivično delo neovlašćeno bavljenje određenom delatnošćui krivično delo neovlašćeno iskorišćavanje autorskog dela, ili predmeta srodnog prava.
 
Policija je i u prethodnom periodu kontrolisala rad i preduzimala odgovarajuće mere protiv televizijskih i radio stanica koje su na području Republike Srbije emitovale programa bez izdatih dozvola.
 
U vezi sa navedenim, a po podnetim krivičnim prijavama Republičke radiodifuzne agencije zaplenjena je oprema radio stanice radio „Raka Ešinger“ koja je emitovala program na području Lazarevca, radio stanice „Radio Link“ koja je emitovala program na području Valjeva, radio stanice „Radio Max Level ML“ koja je emitovala program na području grada Novog Sada i radija „Bos“ iz Surčina, koji je nedozvoljenim emitovanjem programa ometao avio saobraćaj.
 
U Beogradu,
3. septembra 2012. godine
Služba za odnose sa javnošću i međunarodne odnose
 
Back to top