Navigacija

Saopštenje Saveta povodom najave emisije Nemoguća misija

Savet RRA razmatrao je danas na vanrednoj sednici najavu emitovanja emisije „Nemoguća misija“ u kojoj je učesnik bio predsednik Vlade Republike Srbije Ivica Dačić.
 
Savet retko ima priliku da reaguje pre nego što neki program bude emitovan jer ne postoji zakonska obaveza emitera da bilo koji programski sadržaj dostave na uvid RRA pre emitovanja.
 
U ovom slučaju, pre svega sa interneta i iz štampanih medija Savet je upoznat sa jednim delom sadržaja i načinom na koji je pomenuta emisija snimljena, pa je zahvaljujući tim saznanjima i podacima na svojoj današnjoj sednici doneo je sledeći zaključak:
 
Savet preporučuje svim emiterima da se uzdrže od emitovanja ovog, ali i svih sličnih sadržaja koji svojom estetikom i etikom ne ispunjavaju elementarne uslove da budu emitovani: vređaju dostojanstvo ličnosti, ugrožavaju pravo na privatnost, ne vode računa o zaštiti dece i maloletnika.
 
Savet upozorava da bi emitovanje takvih sadržaja bilo suprotno Zakonu o radiodifuziji i Kodeksu o ponašanju emitera što kao posledicu ima pokretanje postupaka za izricanje mera emiterima.
 
Savet očekuje da će zakonom koji će uskoro biti usvojen i zameniti sadašnji Zakon o radiodifuziji dobiti ovlašćenja da u ovakvim situacijama brže i efikasnije reaguje.
 
U Beogradu,
31. januara 2013. godine
 
Savet RRA
Back to top