Navigacija

Seminar - Izazovi i mogućnosti emitera u procesu digitalizacije

Republička radiodifuzna agencija organizuje 26. juna nacionalni seminar "Izazovi i mogućnosti emitera u procesu digitalizacije",koji će okupiti sve aktere u procesu digitalizacije u Hotelu Falkensteiner.
Seminar se održava u okviru projekta SEE Digi.TV, a cilj seminara jeste upoznavanje emitera i šire javnosti sa tehničkim, pravnim i ekonomskim aspektima procesa digitalizacije.
Projekat SEE Digi.TV, u okviru programa Saradnje u okviru Jugoistočne Evrope, koji traje od aprila 2011, okupio je 15 institucija iz 10 susednih zemalja, uglavnom regulatornih tela u oblasti radiodifuzije i elektronskih komunikacija. Glavni cilj projekta je harmonizacija aktivnosti u vezi sa prelaskom na digitalno emitovanje i istraživanje mogućnosti za zajednički pristup digitalnoj dividendi. Pored slovenačkog regulatornog tela (APEK), koji je glavni partner na projektu, konzorcijum partnera čine institucije i regulatorna tela iz Italije, Austrije, Mađarske, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Makedonije, Albanije i iz Srbije - Republička radiodifuzna agencija.
Agendu sastanka možete preuzeti ovde.
Back to top