Navigacija

Podnet Zahtev za pokretanje prekršajnog postupka protiv Nacionalna Happy TV za mesec maj

Regulatorno telo za elektronske medije je, na osnovu odluke Saveta dana 01. jula 2019. godine podnelo Zahtev za pokretanje prekršajnog postupka protiv Happy TV  d.o.o. Beograd, kao pravnog lica i odgovornog lica u pravnom licu zbog toga što je u televizijskom programu koji se emituje pod skraćenim identifikacionim znakom Nacionalna Happy TV učinio 458 prekršaja Zakona o oglašavanju u mesecu maju 2019. godine.

Back to top