Navigacija

Obaveštenje svim pružaocima medijskih usluga čiji je program dostupan građanima Republike Srbije

Savet Regulatornog tela za elektronske medije će prilikom nadzora programskih sadržaja čiji je program dostupan građanima Republike Srbije o političkim dešavanjima tokom predizbornog procesa naročito ceniti poštovanje sledećih načela:

  1. O ostvarivanju prava građana da budu istinito, potpuno i blagovremeno obavešteni o pitanjima od javnog značaja;
  2. Da emitovani program ne sadrži informacije kojima se podstiče, na otvoren ili prikriven način, diskriminacija, mržnja ili nasilje zbog rase, boje kože, predaka, državljanstva, nacionalne pripadnosti, jezika, verskih ili političkih ubeđenja, pola, rodnog identiteta, seksualne orijentacije, imovnog stanja, rođenja, genetskih osobenosti, zdravstvenog stanja, invaliditeta, bračnog i porodičnog statusa, osuđivanosti, starosne dobi, izgleda, članstva u političkim, sindikalnim i drugim organizacijama i drugih stvarnih, odnosno pretpostavljenih ličnih svojstava;
  3. Da emitovani programski sadržaj nikog ne vređa i da se ne izaziva mržnja ili netolerancija, zloupotrebljava poverenje, odnos zavisnosti, lakovernost, nedostatak iskustva ili znanja i sujeverje gledalaca.
  4. Da se prikazivanjem programskih sadržaja ne ugrožavaju slobodan protok informacija putem medija, kao ni uređivačka nezavisnosti pružalaca medijskih usluga, a naročito vršenjem pritiska, pretnjom, odnosno ucenom urednika, novinara ili izvora informacija.
Back to top