Навигација

Обавештење свим пружаоцима медијских услуга чији је програм доступан грађанима Републике Србије

Савет Регулаторног тела за електронске медије ће приликом надзора програмских садржаја чији је програм доступан грађанима Републике Србије о политичким дешавањима током предизборног процеса нарочито ценити поштовање следећих начела:

  1. О остваривању права грађана да буду истинито, потпуно и благовремено обавештени о питањима од јавног значаја;
  2. Да емитовани програм не садржи информације којима се подстиче, на отворен или прикривен начин, дискриминација, мржња или насиље због расе, боје коже, предака, држављанства, националне припадности, језика, верских или политичких убеђења, пола, родног идентитета, сексуалне оријентације, имовног стања, рођења, генетских особености, здравственог стања, инвалидитета, брачног и породичног статуса, осуђиваности, старосне доби, изгледа, чланства у политичким, синдикалним и другим организацијама и других стварних, односно претпостављених личних својстава;
  3. Да емитовани програмски садржај никог не вређа и да се не изазива мржња или нетолеранција, злоупотребљава поверење, однос зависности, лаковерност, недостатак искуства или знања и сујеверје гледалаца.
  4. Да се приказивањем програмских садржаја не угрожавају слободан проток информација путем медија, као ни уређивачка независности пружалаца медијских услуга, а нарочито вршењем притиска, претњом, односно уценом уредника, новинара или извора информација.
Back to top