Navigacija

Podnet Zahtev za pokretanje prekršajnog postupka protiv TV Prva za mesec februar 2020. godine

Regulatorno telo za elektronske medije je, na osnovu odluke Saveta dana 15. maja 2020. godine  podnelo Zahtev za pokretanje prekršajnog postupka protiv Prve televizije d.o.o. Beograd kao pravnog lica i odgovornog lica u pravnom licu zbog toga što je u televizijskom programu koji se emituje pod skraćenim identifikacionim znakom PRVA učinio 131 prekršaj Zakona o oglašavanju u mesecu februaru 2020. godine.

Back to top