Navigacija

Odluke sa 383. vanredne sednice Saveta REM

Savet Regulatornog tela za elektronske medije, na sednici održanoj 24. jula 2020. godine, razmatrajući obaveštenje Savjeta Agencije za elektronske medije Crne Gore u kojem se poziva na navodno kršenje člana 7. stav 1. Konvencije o prekograničnoj televiziji i člana 6. Direktive o audiovizuelnim medijskim uslugama od strane pružaoca medijske usluge Hepi TV, zaključio je da nije u mogućnosti da izvede zaključak da su, prikazivanjem spornog programskog sadržaja, diskriminisana prava pripadnika crnogorske nacije. Savet je doneo odluku da se uputi odgovor Savjetu Agencije za elektronske medije Crne Gore koji će sadržati takav zaključak.

Na istoj sednici Savet REM-a pokrenuo je postupak izricanja mera protiv pružaoca medijskih usluga TV PINK zbog mogućih povreda odredbi Pravilnika o zaštiti prava maloletnika u oblasti pružanja medijskih usluga.

Usvojen je i izveštaj o broju političkih oglasnih poruka tokom predizborne kampanje za republičke, pokrajinske i lokalne izbore u 2020. godine koji će biti dostavljen Agenciji za borbu protiv korupcije na dalje nadležno postupanje.

Back to top