Navigacija

Nezavisni organ iz Luksemburga kaznio televiziju N1 zbog emisije Junaci doba zlog o Ani Brnabić

Savet Regulatornog tela ze elektronske medije je na hitnoj sednici održanoj 02. juna 2023. godine usvojio sledeće saopštenje:

Regulatorno telo za elektronske medije REM obratilo se Administrativnom savetu Luksemburškog nezavisnog organa za audiovizuelne medije (ALIA), povodom emitovanja jedne od emisija iz serijala ”Junaci doba zlog” na televiziji N1.

Naime, predmet pritužbe REM-a bila je emisija iz već pomenutog serijala, emitovana 19. januara 2022. godine, koja prema REM-u emituje govor mržnje ka predsednici Vlade Srbije Ani Brnabić, s obzirom na to da se njen lik i delo poistovećuju sa blagajnikom nacističkog logora za istrebljivanje Majdanek. Prema REM-u, referenca na nacističke zločine u javnom diskursu i pravljenje sasvim neprikladne paralele, predstavljaju ne samo neprihvatljivu ocenu predmetnog lica, već i banalizovanje tih zločina i konačno, njihovo relativizovanje.

Kako pomenuta televizija nije registrovana u Republici Srbiji, REM je, kao odgovorna institucija, u potpunosti poštovao pravnu proceduru i uputio pritužbu na pomenutu emisiju jedinom nadležnom telu za sadržaj koji se plasira na televizijama u okviru Junajted grupe, a to je organ sa adresom u Lukemburgu.

Obaveštavamo domaću javnost da je pritužba REM-a uvojena i da je Luksemburški nezavisni organ za audiovizuelne medije (ALIA) kaznio televiziju N1 zbog vređanja premijerke Ane Brnabić ukorom. 

U procesu koji se sastojao iz nekoliko saslušanja i ročišta, koji je uključivao angažovanje referenta, nezavisnog prevodioca pod zakletvom, infomracije pružaoca usluge (televizije N1) i scenarista emisije, i konačno finalnu odluku Saveta, detaljno su obrazložene sve opasnosti ovakvog poređenja. U svojoj odluci, Savet je između ostalog, naveo i sledeće činjenice koje ćemo navesti u nastavku.

Organ iz Luksemburga zatražio je mišljenje od Konsultativne skupštine, koja se mora konsultovati povodom svake pritužbe ili samoprijavljivanja koja bi mogla da se odnosi posebno na oblast podsticanja na mržnju. U svom mišljenju od 29. septembra 2022. godine, Skupština konstatuje da su svi elementi predmetne emisije objedinjeni u cilju da se prikaže negativna slika predstavljenog lica. Skupština dodaje i da ta emisija ”ima zapravo za cilj samo da ‘ocrni’ ugled gospođe Ane Brnabić, da nije ”uravnotežena” i da ”tendenciozno” prikazuje lik Ane Brnabić. 

Skupština smatra da stavljanje u vezu ponašanja srpske Predsednice vlade i ratne zločine počinjene od strane nekog blagajnika logora za istrebljivanje Majdanek, predstavlja neprihvatljiv ”pogrešan korak”, kako ”na planu poštovanja ljudskih prava” tako i u pogledu ”novinarske deontologije”. Stoga Skupština zaključuje da su autori emisije, uspostavivši ”vezu između ponašanja gospođe Brnabić u politici, odnosno njenog budućeg ponašanja u konfliktnoj situaciji i ratnih zločina koje su počinili čuvari logora smrti u Majdaneku” pribegli ”postupku koji lako vodi do sejanja mržnje”. Stoga Skupština preporučuje Savetu da izrekne pismenu opomenu kao i ukor ”kako bi autori emisije poštovali ubuduće načela deontologije”.

Isto tako, Savet je bio u prilici da podseti da ”sloboda izražavanja ne može da služi pružaocu usluge kao blanko dozvola da koristi teško i nepotrebno uvredljive iskaze, dok je, kako to potvrđuje sudska praksa Evropskog suda za ljudska prava, korišćenje slobode izražavanja neposredno povezano s obavezom izbegavanja takvih iskaza”.

Savet nije mogao da se pridruži tezi koju je branio pružalac usluge, jer prema mišljenju Saveta, inkriminisana sekvenca pokazuje teško i ozbiljno nepoštovanje obaveza pružaoca audiovizuelnih medija koje proističu iz primenljivih propisa. Savet smatra da iz ovakvog poređenja proizlaze ne samo štetni učinci na kolektivno istorijsko sećanje protiv kojih se mora boriti, već i udar na dostojanstvo grupa žrtava tih događaja, među kojima i jevrejski narod kao žrtva masovnog istrebljivanja od strane nacističke Nemačke, kao i njihovih potomaka. 

Prema tome, mišljenje Saveta je da predmetna sekvenca, utoliko što je u datim uslovima takva da relativizuje obim i jedinstveni karakter neizrecivog užasa Holokausta, predstavlja udar na pravo poštovanja dostojanstva grupa koje su žrtve nacističke politike istrebljivanja, kao i njihovih potomaka, koji se ne može pravdati pravom na slobodu izražavanja koja podrazumeva, kao što je prethodno istaknuto, prava i dužnosti inherentne odgovornom novinarstvu.

S obzirom na prethodno, Nezavisni luksemburški organ za audiovizuelne medije (ALIA) odlučuio je da se društvo „Adria News s.à r.l“ osudi na ukor. Oni su svoju odluku sačinili i raspravili na sednicama Saveta od 16. januara, 10. februara, 13. marta, 24. aprila i 15. maja 2023. godine. 

REM izražava nadu da će televizija N1 poštovati odluke i preporuke organa iz Luksemburga, koji su nadležni za emitovanje njihovog sadržaja, i da će se u budućnosti uzdržati od relativizacije gnusnih zločina i izvrgavanja ruglu miliona žrtava pogubnih ideologija iz prošlog veka. Verujemo da će temeljni postupak sproveden u Luksemurgu pomoći autorima emisije da shvate težinu svog prekršaja i razloge zbog kojih su ukoreni, te da više neće posezati za ovakvim alatima u cilju diskreditacije nečijeg političkog delovanja. REM nastavlja sa pažnjom da prati sav sadržaj koji se emituje na elektronskim medijima u Republici Srbiji, i uvek će reagovati u skladu sa svojim nadležnostima. Ukoliko se neka televizija, poput televizije N1, ne nalazi u nadležnosti domaćeg regulatora, REM će iskoristiti sva pravna sredstva i u skladu sa međunarodnim pravilima i zakonima, kao u ovom slučaju, tražiti sankcije za sav sadržaj za koji smatra da nije u skladu sa, ne samo domaćim, već i međunarodnim zakonima, pravilima i standardima.

Slike

  • /uploads/attachment/vest/1177/Rem_logo.png
Back to top