Navigacija

Regulator usvojio 15 podzakonskih akata

Savet Regulatornog tela za elektronske medije usvojio je na sednici održanoj 07. maja 2024. godine 15 podzakonskih akata, u skladu sa članom 128. Zakona o elektronskim medijima („Službeni glasnik RS”, broj 92/2023), odnosno u roku od šest meseci od stupanja na snagu Zakona.

Nacrti podzakonskih akata bili su na javnoj raspravi tokom aprila, nakon čega je Regulator primio i razmatrao sugestije, predloge i primedbe učesnika rasprave, o kojima je sačinio izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi o nacrtima opštih akata, a koji je takođe usvojen na istoj sednici Saveta. 

Podzakonska akta koja su usvojena su iz domena zaštite maloletnika, hitnom obaveštavanju javnosti o nestanku maloletnog lica, lista najvažnijih događaja, sprovođenje nagradnih takmičenja, akt o prenosu dozvole i promena vlasničke strukture, visini i načinu utvrđivanja naknade i naknade za pružanje usluga.

Takođe, usvojeni su i pravilnici o evropskim audio-vizuelnim delima i udelu srpskih muzičkih dela, zaštite ljudskih prava, obaveze PMU tokom izborne kampanje, dostupnosti programskog sadržaja osobama sa invaliditetom, uslovi i kriterijumi za izdavanje dozvola i odobrenja.   

Među pravilnicima koji po prvi put definišu novu oblast iz domena audiovizuelnih medijskih usluga izdvaja se Pravilnik o obaveznim merama pružalaca usluga platformi za razmenu video sadržaja. 

Regulator je podzakonska akta radio uz podršku eksperata Saveta Evrope, u okviru projekta „Zaštite slobode izražavanja i slobode medija u Srbiji (PROFREX)", koji je deo zajedničkog programa Evropske unije i Saveta Evrope "Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku 2023-2026", a radi usaglašavanja sa standardima Saveta Evrope i pravilima Evropske unije u ovoj oblasti

Slike

  • /uploads/attachment/vest/1301/Rem_logo.png
Back to top