Навигација

Регулатор усвојио 15 подзаконских аката

Савет Регулаторног тела за електронске медије усвојио је на седници одржаној 07. маја 2024. године 15 подзаконских аката, у складу са чланом 128. Закона о електронским медијима („Службени гласник РС”, број 92/2023), односно у року од шест месеци од ступања на снагу Закона.

Нацрти подзаконских аката били су на јавној расправи током априла, након чега је Регулатор примио и разматрао сугестије, предлоге и примедбе учесника расправе, о којима је сачинио извештај о спроведеној јавној расправи о нацртима општих аката, а који је такође усвојен на истој седници Савета. 

Подзаконска акта која су усвојенa су из домена заштите малолетника, хитном обавештавању јавности о нестанку малолетног лица, листа најважнијих догађаја, спровођење наградних такмичења, акт о преносу дозволе и промена власничке структуре, висини и начину утврђивања накнаде и накнаде за пружање услуга.

Такође, усвојени су и правилници о европским аудио-визуелним делима и уделу српских музичких дела, заштите људских права, обавезе ПМУ током изборне кампање, доступности програмског садржаја особама са инвалидитетом, услови и критеријуми за издавање дозвола и одобрења.   

Међу правилницима који по први пут дефинишу нову област из домена аудиовизуелних медијских услуга издваја се Правилник о обавезним мерама пружалаца услуга платформи за размену видео садржаја. 

Регулатор је подзаконска акта радио уз подршку експерата Савета Европе, у оквиру пројекта „Заштите слободе изражавања и слободе медија у Србији (PROFREX)", који је део заједничког програма Европске уније и Савета Европе "Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku 2023-2026", а ради усаглашавања са стандардима Савета Европе и правилима Европске уније у овој области

Слике

  • /uploads/attachment/vest/1301/Rem_logo.png
Back to top