Navigacija

Program javne rasprave o Nacrtu pravilnika o oglašavanju i sponzorstvu u elektronskim medijima i Nacrta pravilnika o postupku izdavanja odobrenja za pružanje medijske usluge na zahtev

Na osnovu čl. 38. i 40. Zakona o elektronskim medijima  („Službeni glasnik RS”, br. 83/14), Regulatorno telo za elektronske medije utvrđuje

PROGRAM JAVNE RASPRAVE

1. U postupku pripreme opštih akata koji se neposredno odnose na pružaoce medijskih usluga Regulatorno telo za elektronske medije sprovodi javnu raspravu o Nacrtima Pravilnika o oglašavanju i sponzorstvu u elektronskim medijima i Pravilnika o postupku izdavanja odobrenja za pružanje medijske usluge na zahtev. (u daljem tekstu Nacrti podzakonskih akata)

2. Javna rasprava o nacrtima podzakonskih akata sprovodi se u periodu od 30. avgusta do 13. septembra 2016. godine.

Učesnici u javnoj raspravi su svi subjekti zainteresovani za funkcionisanje elektronskih medija, a naročito: pružaoci medijskih usluga, operatori elektronskih komunikacionih mreža za distribuciju medijskih sadržaja, operatori multipleksa i dr.

Javna rasprava o nacrtima podzakonskih akata u formi okruglog stola održaće se u Beogradu 2. septembra 2016. godine, zgrada Doma Sindikata, Trg Nikole Pašića br. 5,  IV sprat, Velika sala Regulatornog tela za elektronske medije u 11 časova.

3. Tekstovi Nacrta podzakonskih akata biće postavljeni 29. avgusta 2016. godine na veb-sajt Regulatornog tela za elektronske medije.

Primedbe, predlozi i sugestije podneose se Regulatornom telu za elektronske medije na e-mail: javna.rasprava@rem.rs ili poštom na adresu Regulatorno telo za elektronske medije, 11000 Beograd, Trg Nikole Pašića br. 5.

4. Nakon završetka javne rasprave Regulatorno telo za elektronske medije analiziraće sugestije, predloge i primedbe učesnika u javnoj raspravi i sačiniće izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi.

5. Konačan tekst Nacrta podzakonskih akata biće objavljen 30. septembra 2016. godine.

ZAMENIK PREDSEDNIKA SAVETA

Goran Petrović, s.r.

Back to top