Навигација

Програм јавне расправе о Нацрту правилника о оглашавању и спонзорству у електронским медијима и Нацрта правилника о поступку издавања одобрења за пружање медијске услуге на захтев

На основу чл. 38. и 40. Закона о електронским медијима  („Службени гласник РС”, бр. 83/14), Регулаторно тело за електронске медије утврђује

ПРОГРАМ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ

1. У поступку припреме општих аката који се непосредно односе на пружаоце медијских услуга Регулаторно тело за електронске медије спроводи јавну расправу о Нацртима Правилника о оглашавању и спонзорству у електронским медијима и Правилника о поступку издавања одобрења за пружање медијске услуге на захтев. (у даљем тексту Нацрти подзаконских аката)

2. Јавна расправа о нацртима подзаконских аката спроводи се у периоду од 30. августа до 13. септембра 2016. године.

Учесници у јавној расправи су сви субјекти заинтересовани за функционисање електронских медија, а нарочито: пружаоци медијских услуга, оператори електронских комуникационих мрежа за дистрибуцију медијских садржаја, оператори мултиплекса и др.

Јавна расправа о нацртима подзаконских аката у форми округлог стола одржаће се у Београду 2. септембра 2016. године, зграда Дома Синдиката, Трг Николе Пашића бр. 5,  IV спрат, Велика сала Регулаторног тела за електронске медије у 11 часова.

3. Текстови Нацрта подзаконских аката биће постављени 29. августа 2016. године на веб-сајт Регулаторног тела за електронске медије.

Примедбе, предлози и сугестије поднеосе се Регулаторном телу за електронске медије на e-mail: javna.rasprava@rem.rs или поштом на адресу Регулаторно тело за електронске медије, 11000 Београд, Трг Николе Пашића бр. 5.

4. Након завршетка јавне расправе Регулаторно тело за електронске медије анализираће сугестије, предлоге и примедбе учесника у јавној расправи и сачиниће извештај о спроведеној јавној расправи.

5. Коначан текст Нацрта подзаконских аката биће објављен 30. септембра 2016. године.

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА САВЕТА

Горан Петровић, с.р.

Back to top