Навигација

Јавно саопштење Саветa Републичке радиодифузне агенције и Управног одбора Републичке агенције за телекомуникације

Савет Републичке радиодифузне агенције и Управни одбор Републичке агенције за телекомуникације, по окончаним Јавним конкурсима за издавање дозвола за емитовање телевизијског и радио програма, на основу одредбе члана 118 у вези са чланом 84 Закона о општем управном поступку, дана 31. јула 2008. године издали су следеће

ЈАВНО САОПШТЕЊЕ

Позивају се правна и физичка лица, која на подручју Републике Србије емитују радио или телевизијски програм посредством земаљских радиодифузних станица без дозволе за емитовање програма, да најкасније до 31. августа 2008. године обуставе емитовање програма.

Републичка радиодифузна агенција и Републичка агенција за телекомуникације ће према правним и физичким лицима која не обуставе емитовање програма до 31. августа 2008. године предузети све мере предвиђене Законом о радиодифузији, Законом о телекомуникацијама и подзаконским актима.


Исто тако, против лица која не обуставе емитовање програма до 31. августа 2008. године биће покренути поступци због учињеног прекршаја из члана 113 став 1 тачка 1 Закона о радиодифузији за који се правном лицу може изрећи новчана казна у износу од 300.000 до 1.000.000 динара, а одговорном лицу у правном лицу и физичком лицу новчана казна у износу од 20.000 до 50.000 динара и прекршаја из члана 98 став 1 тачка 1 Закона о телекомуникацијама за који се правном лицу може изрећи новчана казна од најмање 60.000 динара, а одговорном лицу у правном лицу новчана казна од најмање 6.000 динара.


У Београду,

31. јула 2008. године

Back to top