Навигација

Позив емитерима, кабловским дистрибутерима и свим другим заинтересованим лицима за достављање сугестија при изради додатне регулативе

Републичка радиодифузна агенција намерава да у наредном периоду, у складу са својим законским овлашћењима, донесе додатну регулативу у области кабловског емитовања програма и у области оглашавања. Стога, позивамо све емитере, кабловске дистрибутере, новинарске организације, професионална удружења и све друге заинтересоване да пошаљу предлоге и сугестије којима ће указати на главне проблеме и могућа решења истих које треба посебно обрадити у подзаконској регулативи.

E-mail адресa на коју можете послати сугестије за подзаконску регулативу у области кабловског емитовања програма је: predlog.kablovska@rra.org.rs

E-mail адреса на коју можете послати сугестије за подзаконску регулативу у области оглашавања је: predlog.oglasavanje@rra.org.rs

Након прикупљања мишљења и сугестија Републичка радиодифузна агенција ће објавити нацрт предлога и сугестија, који треба да послуже као основа за израду подзаконске регулативе, а пре чијег доношења ће бити организовани и разговори како са предлагачима тако и са онима на које ће се правила односити.

Молимо да приликом слања коментара и сугестија пошаљете податке (име и презиме, контакт телефон и е-mail адресу). Ваши подаци су потребни само за израду предлога подзаконске регулативе и као такви ће бити познати само Агенцији.

Back to top