Навигација

Састанак регулаторних агенција из региона поводом регулисања кабловског емитовања програма

На иницијативу Републичке радиодифузне агенције одржан је други састанак регулаторних агенција из Хрватске, Босне и Херцеговине, Црне Горе и Македоније под називом „Регулисање кабловског емитовања програма: искуства и перспективе“.
 
Учесници састанка су закључили да је заштита ауторских и сродних права заједничка обавеза свих регулаторних агенција у региону. Они су се сложили да ће регулаторна тела према својим надлежностима и овлашћењима контролисати примену и поштовање ауторских и сродних права ТВ програма који се емитују путем кабловских дистрибутивних система.
 
Састанак представника регулаторних агенција се састојао из два радна дела.
 
Први се односио на правни оквир за кабловско емитовање ТВ програма са следећим темама: Надлежност и овлашћења регулаторних тела у регулисању ТВ програма у кабловско дистрибутивним системима; Примена и поштовање правила оглашавања од стране страних ТВ кабловских канала; Искуства земаља у региону у погледу примене обавезе дистрибуције појединих програма (must carry).
 
Други део састанка се односио на заштиту ауторских и сродних права од стране кабловских ТВ оператора са темама: Кабловски оператори у улози провајдера аудиовизуелних садржаја; Сарадња регулаторних тела у спровођењу надзора над поштовањем ауторских и сродних права (право реемитовања, ексклузивна права, затамњивање екрана...).

Сви учесници састанка оценили да овакав вид сарадње треба да постане редовна пракса, с обзиром на велики број тема које су заједничке свима у раду.

У Београду,

28. септембра 2012. године

Back to top