Навигација

Обука за запослене у РЕМ-у са циљем промовисања медијске писмености

У оквиру сталне подршке Европске уније и Савета Европе јачању капацитета Регулаторног тела за електронске медије у Србији (РЕМ) и унапређењу медијске  писмености у складу са европским  стандардима, успешно је спроведена дводневна обука за запослене у РЕМ-у.

Обука је  пружила  практичне вештине, знања и  препоруке неопходне за промовисање медијске писмености и унапређење капацитета РЕМ-а за организовање и пружање обуке медијске писмености различитим циљним групама. Поред тога, презентација најбољих пракси других регулаторних тела у Европи, искоришћена је за подстицање бољег разумевања обима потенцијалних активности и крајњих корисника, у промовисању медијске писмености.

Европски стандарди, укључујући ЕУ Директиву  о аудиовизуелним медијским услугама и препоруку CM/Rec(2018)11 Комитета министара државама чланицама о медијском плурализму и транспарентности медијског власништва, наглашавају важност медијске писмености и кључну улогу регулаторних тела у њеном промовисању.

Тренинг је организован у оквиру пројекта „Заштита слободе изражавања и медија у Србији (PROFREX)“  део је заједничког програма Европске уније и Савета Европе „Horizontal Facility за Западни Балкан и Турску“. Циљ пројекта је да допринесе побољшаном амбијенту за остваривање права на слободу изражавања, посебно новинара, новинарки и медијских актера, у плуралистичнијем и сигурнијем медијском окружењу, у складу са стандардима из члана 10. Европске конвенције о људским правима.

Слике

  • /uploads/attachment/vest/1200/20230920_072911.jpg
  • /uploads/attachment/vest/1200/20230920_073147.jpg
  • /uploads/attachment/vest/1200/20230920_073201.jpg
  • /uploads/attachment/vest/1200/20230920_073215.jpg
  • /uploads/attachment/vest/1200/20230920_073132.jpg
  • /uploads/attachment/vest/1200/20230920_073229.jpg
Back to top