Навигација

ТВ Ластавица

Пружалац терестријалне медијске услуге

Назив медијске услуге (скраћено)ТВ Ластавица
Назив пружаоца медијске услугеЛАСТАВИЦА д.о.о. Крушевац
Број дозволе118/2008
Датум 7. март 2008.
Матични број06073611
Седиште и адреса правног лицаМајке Југовића 4/4, Крушевац
Овлашћено лице за заступањеСаша Ремовић
Главни и одговорни уредникСаша Ремовић
Власничка структура ПМУ1.Горан Анђелковић-50% 2.Саша Ремовић-50%
Врста медијске услуге према садржајуОпште медијске услуге
Врста медијске услуге према начину дистрибуцијеЛинеарно-терестричко
Зона покривања / расподелеЛокално подручје-Л 84/Крушевац
Период важења 7. март 2008. — 7. март 2016.
Датум брисања дозволе 3. јул 2009.
Back to top