Навигација

Радио 95,6

Пружалац терестријалне медијске услуге

Назив медијске услуге (скраћено)Радио 95,6
Назив пружаоца медијске услугеПредузеће за производњу електронских уређаја и услуге FREERADIOLINK д.о.о. Ниш
Број дозволе278/2008
Датум 1. децембар 2008.
Матични број20160543
Седиште и адреса правног лицаВојводе Танкосића 18, Ниш
Овлашћено лице за заступањеЈулија Благојевић
Главни и одговорни уредникЈулија Благојевић
Власничка структура ПМУ1.Јулија Благојевић-100%
Врста медијске услуге према садржајуОпште медијске услуге
Врста медијске услуге према начину дистрибуцијеЛинеарно-терестричко
Зона покривања / расподелеЛокално подручје-Лр 31/Ниш
Период важења 1. децембар 2008. — 1. децембар 2016.
Датум брисања дозволе 31. јануар 2014.
Back to top