Навигација

Радио Обреновац

Пружалац терестријалне медијске услуге

Назив медијске услуге (скраћено)Радио Обреновац
Назив пружаоца медијске услугеРадиодифузно предузеће РАДИО ОБРЕНОВАЦ д.о.о. Обреновац
Број дозволе301/2008-2
Датум 30. новембар 2012.
Матични број20213116
Седиште и адреса правног лицаКраља Александра I/63, Обреновац
Овлашћено лице за заступањеВалентина Пешовић
Главни и одговорни уредникВерица Николић
Власничка структура ПМУ1.Агенција за приватизацију, Београд-70% 2.Акционарски фонд ад, Београд-30%
Врста медијске услуге према садржајуОпште медијске услуге
Врста медијске услуге према начину дистрибуцијеЛинеарно-терестричко
Зона покривања / расподелеЛокално подручје-Лр 95/Обреновац
Период важења 1. децембар 2008. — 1. децембар 2016.
Датум брисања дозволе 10. март 2016.
Back to top