Навигација

Radio City NK

Пружалац терестријалне медијске услуге

Назив медијске услуге (скраћено)Radio City NK
Назив пружаоца медијске услугеАРНОВЉЕВ СЛОБОДАН И ОРТАК о.д. Нови Кнежевац
Број дозволе368/2008
Датум 1. децембар 2008.
Матични број08796394
Седиште и адреса правног лицаКраља Петра I Карађорђевића 21, Нови Кнежевац
Овлашћено лице за заступањеСлободан Арновљев
Главни и одговорни уредникВалерија Кермеци
Власничка структура ПМУ1.Слободан Арновљев-50% 2.Мирјана Арновљев-50%
Врста медијске услуге према садржајуМедијске услуге у целости посвећене телевизијској продаји или самопромоцији
Врста медијске услуге према начину дистрибуцијеЛинеарно-терестричко
Зона покривања / расподелеЛокално подручје-Лр 224/Нови Кнежевац
Период важења 1. децембар 2008. — 1. децембар 2016.
Датум брисања дозволе 22. мај 2009.
Back to top