Навигација

ТВ Топ 3

Пружалац терестријалне медијске услуге

Назив медијске услуге (скраћено)ТВ Топ 3
Назив пружаоца медијске услугеПредузеће за пропаганду, маркетинг и експорт-импорт ТОП 3 д.о.о. Прокупље
Број дозволе405/2009
Датум 10. јул 2009.
Матични број17182951
Седиште и адреса правног лицаЈуг Богданова 119, Прокупље
Овлашћено лице за заступањеРатомирка Радовановић
Главни и одговорни уредникРатомирка Радовановић
Власничка структура ПМУ1.Ратомирка Радовановић-50% 2.Милан Нешков-50%
Врста медијске услуге према садржајуОпште медијске услуге
Врста медијске услуге према начину дистрибуцијеЛинеарно-терестричко
Зона покривања / расподелеЛокално подручје-Л 30/Прокупље
Период важења 10. јул 2009. — 10. јул 2017.
Датум брисања дозволе 7. децембар 2011.
Back to top