Навигација

111. редовна седница

Редовне седнице Савета

Савет Републичке радиодифузне агенције на 111. редовној седници одржаној 20. фебруара 2013. године донео је следеће одлуке:

  • Престају да важе дозволе бр. К6/1, К6/2, К6/3, К6/4, К6/5, К6/6, К6/7 и К6/8 од 28.09.2011. године за кабловско емитовање програма издате емитеру ART TELEVISION – Kanal kulture preduzeće za radio-televizijsku difuziju d.o.o., ул. Владете Ковачевића 6, Београд- АРТ ТВ, због престанка правног лица.
  • Дата је сагласност на Статут о изменама и допунама Статута Радиодифузне установе Војводине „Радио –телевизија Војводине“.
  • Дата је сагласност Радиодифузном  друштву „Пингвин“ д.о.о. из Београда, ул. Београдског батаљона 57 – Радио Пингвин за промену власничке структуре тако што ће његов оснивач Привредно друштво за трговину и услуге „Assa sajam“ д.о.о. из Београда иступити из тог привредног друштва (емитера) преносом 100% удела у капиталу на Горана Петровића чиме ће он ступити у привредно друштво као једини оснивач.
  • Дата је сагласност предузећу Буба Мара Радио XXX д.о.о. из Калуђерице, ул. Краља Петра I 34 - Радио X за промену власничке структуре тако што ће из друштва иступити досадашњи оснивач Александра Ђокић, а приступио би  Владан Перовић као једини оснивач са 100 %  удела у капиталу наведеног друштва.
Back to top