Навигација

112. редовна седница

Редовне седнице Савета

Савет Републичке радиодифузне агенције на 112. редовној седници одржаној 6. марта 2013. године донео је следеће одлуке:

 • Изречена је мера опомене емитерима:
  • Радију Балтазар (Булевар Немаљина 2, Ниш, локални радио, емитер целокупног програма);
  • Радију Јат (Краљице Марије 57/55, Београд- регионални радио, емитер целокупног програма);
  • Радију Стари Рас (Милутина Миланковића 7б, Београд – локални радио, емитер целокупног програма);
  • ТДИ Севен радију (Булевар Немаљина 2, Ниш, локални радио, емитер целокупног програма);
  • Радију 5 (Булевар Ослобођења 11-13,Нови Сад, локални радио, емитер целокупног програма) и

             Због повреде чл. 39 Закона о радиодифузији и Одељка 1. тачка 1. Општеобавезујућег упутства о понашању емитера.

 • Издата је дозвола за емитовање телевизијског програма на подручју региона, радиодифузна област 3, оквирна жељена зона покривања-подручја општина Р10 (Зајечар, Неготин, Жагубица) Д.о.о „Istok Company“, Зајечар, Салаш – Телевизија Исток.
 • Издата је дозвола за емитовање радио програма на подручју региона, радиодифузна област 4, БГР 2 Београд  „Лагуна Етар“ д.о.о., Београд – Радио Лагуна.
 • Издата је дозвола за емитовање радио програма на подручју региона, радиодифузна област 4, БГР 14 Београд (делови подручја општина) Стари град, Звездара, Савски Венац, Чукарица, Раковица, Палилула, Врачар „ENERGY RADIO” д.о.о., Београд – Radio Energy.
 • Издата је дозвола за емитовање телевизијског програма за локална подручја, радиодифузна област 3, оквирна жељена зона покривања-подручје општина Л 50 (Неготин) „Мото боем транс“ д.о.о., Неготин –ТВ Транс.
 • Издата је дозвола за емитовање телевизијског програма за локална подручја, радиодифузна област 5, оквирна жељена зона покривања-подручје општин Л 84 (Крушевац) Удружење грађана „Ластавица“, Крушевац – Спортска телевизија.
 • Издата је дозвола за емитовање телевизијског програма за локална подручја, радиодифузна област 6, оквирна жељена зона покривања-подручје општина Л 104 (Партизанске воде) Културно спортски центар „Чајетина“, Чајетина – ТВ Чајетина.
 • Издата је дозвола за емитовање радио програма на локалном подручју, радиодифузна област 4, оквирна жењена зона покривања- подручје општине Лр 305 (Лазаревац) Привредно друштво „Радио Торнадо ФМ“ д.о.о, Лазаревац – Радио Торнадо.
 • Издата је дозвола за емитовање радио програма на локалном подручју, радиодифузна област 5, оквирна жељена зона покривања-подручје општине Лр118 (Јагодина) Јасмина Радисављевић ПР Агенција за емитовање радио програма „Радио Аморе“, Јагодина – Радио Аморе.
 • Издата је дозвола за емитовање радио програма за локална подручја, радиодифузна област 5, оквирна жељена зона покривања-подручје општина Лр 144 (Ражањ) Горан Радојковић ПР Агенција за маркетинг, емитовање и продукцију радио програма „Енигма-РГ“, Ћићевац – Радио Енигма.
 • Издата је дозвола за емитовање радио програма за локална подручја, радиодифузна област 5, оквирна жељена зона покривања-подручје општина Лр 147 (Смедеревска Паланка) Радио дифузно друштво „Браво плус“ д.о.о, Крагујевац – Народни ФМ.
 • Издата је дозвола за емитовање радио програма на локалном подручју, радиодифузна област 5, оквирна жељена зона покривања-подручје општина Лр 306 (Костолац) Привредно друштво „Радио Стил“ д.о.о, Костолац – Радио Стил.
 • Издата је дозвола за емитовање радио програма за локална подручја, радиодифузна област 9, оквирна жељена зона покривања-подручје општина Лр 266 (Сремски Карловци) Радио продукција „Медиа Мастерс“ д.о.о, Нови Сад – Radio Master FM.
 • Издата је дозвола за емитовање радио програма за локална подручја, радиодифузна област 9, оквирна жељена зона покривања-подручје општина Лр 308 (Кула) Агенција за маркетинг „Master craft“ Јасмина Симовић ПР, Пожега – Radio Cool 917.
 • Дата је сагласност емитеру „РТВ Панонија“ д.о.о. за емитовање радио и ТВ програма из Новог Сада, ул. Хајдук Вељкова бр. 11, да промени власничку структуру, тако што ће његов оснивач Надица Момиров, иступити из тог привредног друштва (емитера) преносом 100% удела у капиталу тог друштва на Дару Селић из Бачког Јарка, чиме ће она ступити у привредно друштво као његов једини оснивач.
 • Дата је сагласност на измену правне форме и власничке структуре емитера Радио телевизија туристички радио Небојша Ристић ПР, Баре, Кнић- Радио Ружа Гружа, тако што ће Небојша Ристић пренети 95% удела на Небојшу Милића, који ће имати 95% удела у капиталу, а Небојша Ристић 5 % удела у капиталу.
 • Одобрена је промена скраћеног идентификационог знака емитера Радио телевизија туристички радио Небојша Ристић ПР, Баре, Кнић- Радио Ружа Гружа у нови скраћени идентификациони знак „Радио Груже 95,4 FM“.
 • Издата је дозвола за кабловско и сателитско емитовање  (IPTV) програма правном лицу "Еуро Алфа" експорт-импорт д.о.о., ул. Босе Милићевић 1, Суботица- TV SU CITY путем кабловско дистрибутивног система Предузеће за телекомуникације „Телеком Србија“ а.д., ул. Таковска 2, Београд.
 • Издата је дозвола за кабловско и сателитско емитовање  програма правном лицу: "Еуро Алфа" експорт-импорт д.о.о., ул. Босе Милићевић 1, Суботица- TV SU CITY путем кабловско дистрибутивног система ЈП ПТТ саобраћаја „Србија“, Београд, ул. Таковска 2.
 • Издата је дозвола за кабловско емитовање програма  правном лицу: Друштво за радио и телевизијске активности „Kopernikus cable network“ д.о.о.- огранак огранак Свет Плус, ул. Арсенија Чарнојевића 60г, Београд -TV K::CN Svet Plus 3 путем кабловско дистрибутивног система DOO KNIGHT DEVELOPEMENT SUPPORT Preduzeće za proizvodnju, trgovinu i usluge, ул. Булевар ослобођења 20, Нови Сад.
 • Издата је дозвола за кабловско емитовање програма правном лицу Друштву за радио и телевизијске активности „Kopernikus cable network“ д.о.о.- огранак KCN Music, ул. Арсенија Чарнојевића 69г, Београд - TV K::CN Music 2 путем кабловско дистрибутивног система DOO KNIGHT DEVELOPEMENT SUPPORT Preduzeće za proizvodnju, trgovinu i usluge, ул. Булевар ослобођења 20, Нови Сад.
 • Издата је дозвола за кабловско и сателитско емитовање програма правном лицу АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ТИМОЧКА ТЕЛЕВИЗИЈА И РАДИО, ул. Љубе Нешића 38, Зајечар- РТЗ путем кабловско дистрибутивног система KOPERNIKUS TECHNOLOGY d.o.o., Јурија Гагарина 206, Нови Београд.
 • Одбијен је захтев Предузећа за маркетинг, издавачку делатност, радио и телевизију „Happy TV“ д.о.о. из Београда, ул. Александра Дубчека бр. 14 - Национална Happy TV и Привредног друштва за радио и телевизијске активности „Happy TV televizija“ д.о.о. . из Београда, ул. Александра Дубчека бр. 14 - Happy K за издавање дозволе за емитовање програма ради допунског покривања подручја општине Ћуприја, Ивањица, Панчево, Власотинце и Зајечар, као неоснован.
Back to top