Навигација

113. редовна седница

Редовне седнице Савета

Савет Републичке радиодифузне агенције на 113. редовној седници одржаној 25. марта 2013. године донео је следеће одлуке:

  • Привремено је  одузета дозвола у трајању до 30 емитеру AD „ Interspeed“, у стечају, Београд- Радио Фокус због кршења одредбе Одељка 13 тачка 10 Општеобавезујућег упуства о понашању емитера.
  • Дата је сагласност емитеру Предузећу за радиодифузију, маркетинг и услуге Broadcast Media Group д.о.о.  из Ариља,  ул. Милоша Глишића 28 -  огранак Фан Радио из Бајине Баште за промену власничке структуре тако што ће из друштва иступити досадашњи оснивач Јовица Јовановић преносом свог оснивачког удела од 50%  на Првослава Веизовића  па би  након извршене промене, оснивачи емитера били  Првослав Веизовић са 85 %  удела у капиталу наведеног емитера, Мирјана  Пацавра са 5%, Анка Зечевић са 5% и Иван Јотић са 5% удела у капиталу.
  • Забрањено је емитовање програма RTV „Belle amie“ d.o.o. – TV Belle amie на подручју Ниша, на 12. каналу.
  • Издата је дозвола за кабловско и сателитско емитовање  програма правном лицу Протокол К-1 д.о.о., ул. Раданска 66, Лесковац- ТВ Протокол К-1 путем кабловско дистрибутивног система Serbia Broadband- Srpske kablovske mreže d.o.o., ул. Булевар Зорана Ђинђића 8а, Београд.
  • Издата је дозвола за кабловско и сателитско емитовање  програма правном лицу Предузећу у друштвеној својини за комуналне делатности Други-октобар, Вршац, ул. Стевана Немање 26- ТВ ИН Октобар путем кабловско дистрибутивног система Serbia Broadband- Srpske kablovske mreže d.o.o., ул. Булевар Зорана Ђинђића 8а, Београд- SBB.
  • Издата је дозвола за кабловско и сателитско емитовање  програма правном лицу: Јавно предузеће за информисање и маркетинг ТВ Љиг, ул. Карађорђева 8, Љиг-ТВ Љиг путем кабловско дистрибутивног система Привредно друштво за промет и услуге КОПЕРНИКУС д.о.о., ул. Зелени венац 1, Љиг.
Back to top