Навигација

209. ванредна седница

Ванредне седнице Савета

Савет Републичке радиодифузне агенције на 209. ванредној седници одржаној 23. маја 2014. године донео је следеће одлуке:

  • Дозвољава се умрежавање емитера Радиодифузно предузеће „Б92“ а.д. из Београда, Булевар Зорана Ђинђића 64 – ТВ Б92 и „Прва телевизија“ д.о.о. из Београда, Аутопут 22 – Прва ради истовременог емитовања програма дана 23. маја 2014. године у трајању од 20:00 до 00:00 часова;
  • Одузета је дозвола Републичке радиодифузне агенције за кабловско емитовање телевизијског програма Kopernikus Cable Network”д.о.о. из Београда, ул Булевар Арсенија Чарнојевића 60г - Огранак K::CN Music - TV K::CN Music 2 бр. K 91/8 од 07. децембра 2011. године;
  • Одузета је дозвола Републичке радиодифузне агенције за кабловско емитовање телевизијског програма Kopernikus Cable Network”д.о.о. из Београда, ул Булевар Арсенија Чарнојевића 60г - Огранак Свет Плус Нови Београд - TV K::CN Свет Плус 3 бр. K 93/1-1 од 03. фебруара 2012. године.
  • Одузета је дозвола Републичке радиодифузне агенције за кабловско емитовање телевизијског програма Kopernikus Cable Network”д.о.о. из Београда, ул Булевар Арсенија Чарнојевића 60г - Огранак Свет Плус Нови Београд - TV K::CN Свет Плус 3 бр. K 93/2-1 од 03. фебруара 2012. године;
  • Дата је сагласност емитеру „Еколошки радио Фрушка Гора“ д.о.о. за информативну, маркетиншку и забавну делатност из Руме, ул. Главна бр. 172А – Радио Фрушка Гора на планирану промену власничке структуре, тако што ће: члан тог привредног друштва Борисав Стојић из Руме пренети целокупан свој удео у висини од 100% у основном капиталу наведеног емитера на Миољку Радуловић из Руме и на тај начин иступити из друштва, након које промене власничка структура емитера, „Еколошки радио Фрушка Гора“ д.о.о. за информативну, маркетиншку и забавну делатност из Руме, ул. Главна бр. 172А – Радио Фрушка Гора ће бити следећа: Миољка Радуловић из Руме ЈМБГ 2606973127163 са 100% удела у капиталу;
  • Дата је сагласност емитеру Привредно друштво радио телевизија Јасеница д.о.о. из Смедеревске Паланке, улица Француска 9/9- ТВ Јасеница за промену власничке структуре тако што ће из друштва иступити досадашњи оснивач Никола Урошевић а приступио би Горан Миљуш као једини оснивач са 100 % удела у капиталу наведеног друштва;
  • Накнадно се одобрава промена власничке структуре Информативно – маркетиншком друштву „Вести“ д.о.о. из Ужица, ул. Љубе Стојановића 5 – Радио Ужице. Емитеру Информативно – маркетиншком друштву „Вести“ д.о.о. из Ужица, ул. Љубе Стојановића 5 – Радио Ужице упућено упозорење на законску обавезу добијања претходне саласности РРА за промену власничке структуре које је дужан придржавати се у случају евентуалних нових промена власничке структуре.
Back to top