Навигација

210. ванредна седница

Ванредне седнице Савета

Савет Републичке радиодифузне агенције на 210. ванредној седници одржаној 15. јула 2014. године донео је следеће одлуке:
• Одобрено је продужење дозволе за емитовање програма емитеру Јавног радиодифузног предузећа „Студио Б“ из Београда, ул. Масарикова 5 – ТВ СТУДИО Б у складу са чланом 59 став 3 Закона о радиодифузији;
• Одобрено је продужење дозволе за емитовање програма емитеру Јавног радиодифузног предузећа „Студио Б“ из Београда, ул. Масарикова 5 – Радио СТУДИО Б у складу са чланом 59 став 3 Закона о радиодифузији;
• Одобрено је продужење дозволе за емитовање програма емитеру Предузеће за радиодифузију и маркетинг „Nostalgie-Plus Koncept“ д.о.о. из Београда, Трг Николе Пашића 1 – Radio Nostalgiе у складу са чланом 59 став 3 Закона о радиодифузији;
• Дата је сагласност за промену власничке структуре по захтеву емитера Радио Вршац друштво са ограниченом одговорношћу, ул. Омладински трг бр.17, Вршац- РАДИО ВРШАЦ;
• Издата је дозвола за кабловско емитовање телевизијског програма емитера Јавно предузеће Радио телевизија Крагујевац, ул.Бранка Радичевића 10, Крагујевац- ТВ Крагујевац путем кабловско-дистрибутивног система оператора „Телеком Србија“ а.д. из Београда, на основу Решења РАТЕЛ-а бр. 1-01-3491-408/13-15 од 23.06.2014. године којим се утврђује обавезни пренос ТВ Крагујевац (must carry);
• Издата је дозвола емитеру Društvo za medijsku, izdavačku, propagandnu delatnost i marketing SOS KANAL d.o.o., ул. Требињска 7, Београд - SOS KANAL путем кабловско дистрибутивног система PREDUZEĆE ZA PROMET, USLUGE, INŽENJERING I TELEKOMUNIKACIJE BPP ING DOO;
• Издата је дозвола емитеру Društvo za medijsku, izdavačku, propagandnu delatnost i marketing SOS KANAL d.o.o., ул. Требињска 7, Београд - SOS KANAL путем кабловско дистрибутивног система ЗТР „CITY-SERVIS“ РАДОЈКОВИЋ ЗОРАН ПР БРУС;
• Издата је дозвола за кабловско емитовање (IPTV) телевизијског програма SKY PLUS DOO маркетиншке активности продукција и радио дифузна делатности, ул. Табановачка 5, Београд- SKY Plus путем кабловско дистрибутивног система Предузеће за телекомуникације „Телеком Србија“ а.д., ул. Таковска 2, Београд;
• Издата је дозвола емитеру „НВО ПУЛС“, ул. Шилово бб, Шилово, Гњилане- ПУЛС путем кабловско дистрибутивног система KOPERNIKUS TECHNOLOGY d.o.o., ул. Јурија Гагарина 206, Нови Београд;
• Усвојен је извештај Службе за надзор и анализу програма емитера „Приступачност програма особама са инвалидитетом, њихова заступљеност и начин представљања“ ;
• Усвојен је извештај Службе за надзор и анализу програма емитера „Родна равноправност и полни стереотипи на првом програму Радио – телевизије Србије“.
• Усвојено обавештење емитерима у вези са поштовањем обавезе вођења електронске евиденције емитованих и реемитованих ауторских дела и доношење одлуке:
ОБАВЕШТЕЊЕ

Обавештавамо Вас да Републичка радиодифузна агенција од 01. јануара 2014. године врши надзор над вођењем електронске евиденције емитовања и реемитовања ауторских дела, у складу са одредбом 210 д став 2 Закона о ауторским и сродним правима („Сл. гласник РС“, бр. 104/09, 99/11 и 119/12).
У складу са наведеним указујемо емитерима на обавезу да електронске евиденције емитовања и реемитовања ауторских дела достављају организација за колективно остваривање ауторских и сродних права.
У оквиру надзора, Агенција ће вршити проверу исправности електронске евиденције емитовања и реемитовања ауторских дела, поступајући по службеној дужности, или по пријавама организација за колективно остваривање ауторских и сродних права и физичких лица чија су права повређена.
Агенција ће, поступајући по основу поверених послова, у сваком тренутку моћи да затражи снимљене материјале. С тим у вези, подсећамо Вас да је у складу са чланом 35. Закона о јавном информисању („Сл. гласник РС“, бр. 43/2003, 61/2005, 71/2010 - одлука УС и 41/2011 - одлука УС) потребно да чувате снимљене материјале месец дана од дана емитовања, a да материјале по налогу достављате у WMV формату.
Због свега горе наведеног позивамо Вас да користите ауторска дела за која имате купљена права, као и да ажурно и тачно водите евиденцију емитованих и реемитованих ауторских дела. Недостављање електронске евиденције ауторских дела представља привредни преступ, у складу са Законом о ауторским и сродним правима.

Back to top