Навигација

212. ванредна седница

Ванредне седнице Савета

Савет Републичке радиодифузне агенције на 212. ванредној седници одржаној 11. августа 2014. године донео је следеће одлуке:
• Дато је позитивно мишљење на Предлог уредбе о начину вођења електронске евиденције емитовања и реемитовања ауторских дела и давање мишљења;
• Дата је сагласност на промену идентификационог знака емитера Друштво са ограниченом одговорношћу „ИН радио“ из Новог Сада, Трг Коменског бр. 2 – ИН радио у РТИ ФМ;
• Дато је позитивно мишљење на достављени Предлог Правилника о преласку са аналгног на дигитално емитовање телевизијског програма и приступу мултиплексу у терестричкој дигиталној радодифузији.

Back to top