Навигација

146. редовна седница

Редовне седнице Савета

Савет Регулаторног тела за електронске медије на 146. редовној седници одржаној 15. октобра 2014. године донео је следеће одлуке:

• Одузета је дозвола за телевизијско емитовање програма емитеру Sezam o.d. Žarko Timotijević i dr из Бора - TV Sezaм пре истека времена на које је издата због постојања разлога из члана 61. тачка 9) Закона о радиодифузији.

• Одузета је дозвола за кабловско емитовање телевизијског програма емитеру Цвијета Jовановић ПР Агенција "Зенит" из Куле - TВ Кула пре истека времена на које је издата због постојања разлога из члана 61. тачка 9) Закона о радиодифузији.

• Одузета је дозвола за кабловско емитовање телевизијског програма емитеру "Ресава-Свител" д.о.о. из Свилајнца- ТВ СВИ-ТЕЛ пре истека времена на које је издата због постојања разлога из члана 61. тачка 9) Закона о радиодифузији.

• Одузима се дозволе пре истека времена на које је издата пружаоцу медијске услуге Предузећу за радиодифузију, маркетинг и услуге „Broadcast Media Group“ д.о.о. из Ариља, ул. Милоша Глишића бр. 28 -  Play FM radio због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 1) Закона о електронским медијима.

• Одобрен је улазак у Иницијалну мрежу на локацији Тупижница емитеру Д.о.о. „ Istok Company ”ул. Јасиковачка петља бб, Салаш – Телевизији Исток, а пружалац услуге телевизијског емитовања упути да са ЈП ЕТВ почне преговоре о техничким и економским условима приступа, који се регулишу закључивањем уговора.

• Одбијен је захтев пружаоца медијске услуге Привредног друштва „Hit music FM“ д.о.о.  из Београда, ул. Косте Рацина број 11 -  Hit music за промену имаоца дозволе.

• Забрањено је Предузећу за спољну трговину „PALMA LTD“ д.о.о. Београд, Земун, ул. Цара Душана бр. 73, емитовање телевизијског програма посредством земаљских радиодифузних станица на подручју Региона града Београда, почев од дана 19.08.2006. године па надаље.

• Савет РЕМ разматрао је молбу пружаоца медијске услуге Д.о.о. за радио и телевизију „РТВ Кладово“ из Кладова ул. Косте Абрашевић бр. 30 – ТВ К  за смањење накнаде за емитиовање програма, због поплавe општине Кладово у септембру 2014. године  и донео одлуку да се изврши обилазак пружаоца медијске услуге,  како би се утврдило да ли је постојала директна или индиректна штета у студију, студијској/телекомуникационој опреми коју je емитер претрпеo током елементарних непогода у септембру 2014. године.

• Поднет је предлог извршења на основу извршне исправе против емитера Радиодифузно предузеће "Спектри" Јетон Исмаили и ортаци о.д. – ТВ Спектри из Бујановца на износ од 310.347,24 динара.

• Усвојен је извештај Службе за надзор и анализу програма емитера којим је утврдђено да емитер Радиодифузно предузеће ТВ Б92 а.д. из Београда – ТВ Б92  испуњавава услов за одобрено смањење висине накнаде за емитовање телевизијског програма.

• Усвојен је извештај Службе за надзор и анализу програма емитера којим је утврдђено да емитер Радио телевизија "Bellе amie" д.о.о. из Ниша - ТВ Bellе amie испуњавава услов за одобрено смањење висине накнаде за емитовање телевизијског програма.

• Усвојен је извештај Службе за надзор и анализу програма емитера којим је утврдђено да емитер Привредно друштво за радио и телевизијске активности  Happy K. Televizija д.о.о из Београда - Happy K испуњавава услов за одобрено смањење висине накнаде за емитовање телевизијског програма.

• Усвојен је извештај служби да упути допис свим телевизијским емитерима са националним покривањем у којем ће их обавестити да је у складу са чланом 48. став 3. Закона о електронским медијима („Сл. гласник РС“, бр. 83/2014) предвиђено да се медијске услуге пружају на начин којим се обезбеђује уједначен ниво тона свих програмских садржаја, а нарочито аудио-визуелене  комерцијалне комуникације у односу на други програмски садржај. 

Back to top