Навигација

147. редовна седница

Редовне седнице Савета

 

Савет Регулаторног тела за електронске медије на 147. редовној седници одржаној 30. октобра 2014. године донео је следеће одлуке:

· Усвојен је Финансијски  план Регулаторног тела за електронске медије за 2015.годину.

· Усвојен је предложени Статут Регулаторног тела за електронске медије, са изменама.

· Одузета је дозвола за телевизијско емитовање програма емитеру Привредно друштво за радио и ТВ активности "Duga-Sky" д.o.o. из Пожаревца - ТВ Виминациум пре истека времена на које је издата због постојања разлога из члана 61. тачка 9) Закона о радиодифузији.

· Одузета је дозвола за емитовање радио програма емитеру Lewis taxi d.o.o. из Чачка – Радио Труба пре истека времена на које је издата због постојања разлога из члана 61. тачка 9) Закона о радиодифузији.

· Изречена је мера упозорења пружаоцу медијске услуге Pink International Company д.о.о из Београда – ТВ Пинк  због повреде достојанства и физичког и менталног здравља малолетних лица у програмском садржају емисија  ДНК .

· Изречена је мера опомене пружаоцу медијске услуге Прва телевизија д.о.о из Београда – ТВ Прва због кршења члана 68. Закона о електронским медијима.

· Изречена је мера опомене пружаоцу медијске услуге Привредно друштво за радио и телевизијске активности  Happy  теlevizija д.о.о из Београда – Национална Хепи ТВ због кршења члана 57 Закона о електронским медијима ( емисија Голи живот, спонзорисана од стране „e-feel.net ELEKTRONSKE CIGARETE Dekang“.).

· Савет РЕМ донео је одлуку да се поднесу прекршајне пријаве против пружаоца медијске услуге Pink International Company д.о.о из Београда – ТВ Пинк , пружаоца медијске услуге Прва телевизија д.о.о из Београда – ТВ Прва, пружаоца медијске услуге Привредно друштво за радио и телевизијске активности  Happy  теlevizija д.о.о из Београда – Национална Хепи ТВ и пружаоца медијске услуге Радиодифузног предузећа „Б92“ а.д из Београда – ТВ Б92.

· Одузета је дозвола за пружање медијске услуге бр. К28/1 од 21. октобра 2011. године и бр. К(I)28/2-1 од 13. јуна 2012. године пружаоцу медијске услуге Радио телевизија Флеш д.о.о.- у ликвидацији, ул. Кнеза Милоша 11, Аранђеловац- ТВ Флеш путем кабловске електронске мреже оператора KOPERNIKUS TECHNOLOGY d.o.o. и Предузећа за телекомуникације „Телеком Србија“ а.д.

· Донета је одлука о исправци решења  Савета Регулаторног тела за електронске медије, бр. 05-1558/14-5 од 01.10.2014. године у поступку по захтеву емитера „Прва телевизија“ д.о.о. Београд, ради издавања претходне сагласности за промену власничке структуре;

· Савет РЕМ донео је одлуку да се поднесе захтев за покретање прекршајног поступка надлежном прекршајном суду против емитера „Avalon“ д.о.о., ул. Кнез Михајлова бр.48, Oџаци –  Radio Blue plus и против одговорног лица у наведеном правном лицу због кршења одредби Закона о радиодифузији.

· Савет РЕМ донео је одлуку да се поднесе захтев за покретање прекршајног поступка надлежном прекршајном суду против емитера “Medijski centar blue“ д.о.о., ул. Мостонга бр.38, Oџаци –  Radio Blue и против одговорног лица у наведеном правном лицу због кршења одредби Закона о радиодифузији.

· Одбијен је захтев за промену идентификационог знака емитера „Avalon“ д.о.о., ул. Кнез Михајлова бр.48, Oџаци –  Radio Blue plus.

· Одбијен је захтев за промену идентификационог знака емитера „Medijski centar blue“ д.о.о., ул. Мостонга бр.38, Oџаци –  Radio Blue.

· Одбачен је приговори које су поднели Град Чачак, градоначелник Чачка мр Војислав Илић допис бр. 05-1038/14-2 од 23.09.2014., Удружење краљевачких медија, новинар Зоран Петровић допис бр. 05-1655/14-1 од 04.09.2014. и Народни посланик др Радослав Јовић допис бр. 05-1655/14-2 од 05.09.2014. године, Радиодифузног предузећа „РТВ ДЕВИЋ ПЛУС “ д.о.о. из Смедеревске Паланке, ул. Иве Бајазита бр. 2 –  ТЕЛЕВИЗИЈА ДЕВИЋ, D.O.O. „ISTOK COMPANY“ из Салаша, ул. Јасиковачка петља бб – ТЕЛЕВИЗИЈА ИСТОК, Телевизија  „ГАЛАКСИЈА 32 “ из Чачка, ПТЦ ул. Железничка бб - ТВ ГАЛАКСИЈА 32 и  Д.о.о. за радио и телевизију „РТВ Кладово“ из Кладова ул. Косте Абрашевић бр. 30 – ТВ К против одлуке Савета РРА, о утврђивању постојања  директне или индиректне штете у студијима, студијској/телекомуникационој опреми током елементарних непогода;

· Издата је дозвола на захтев Радио телевизији „Fleš Plus“ д.о.о., ул. Књаза Милоша 11, Аранђеловац, сходно члану 83. Закона о електронским медијима.

· Изречена је мера опомене пружаоцу медијске услуге Привредно друштво за радио и телевизијске активности  Happy  теlevizija д.о.о из Београда – Национална Хепи ТВ због повреде чл. 68. става 6. Закона о електронским медијима.

Back to top