Навигација

148. редовна седница

Редовне седнице Савета

Савет Регулаторног тела за електронске медије на 148. редовној седници одржаној 26. новембра 2014. године донео је следеће одлуке:

 

· Изречена је мера упозорења пружаоцу медијске услуге Предузећу за радио и телевизијске активности и услуге Еминент Д.О.О.- Радио Соко, Радничка бб, 15320 Љубовије због повреде Закона о електронским медијима (чл. 47. тачка 1. и чл. 50. став 1.), Закона о јавном информисању и медијима (чл.79 ставови 1 и 2) и одредбе Кодекса понашања емитера (Одељак 2 тачка 8).

· Усвојен је извештај и продужава се смањење висине накнаде за емитовање програма пружаоцу медијске услуге Тв Делта из Новог Сада.

· Одбијена је као неоснована пријава Јан Пала - носилаца листе странке Словенска страна на изборима за националне савете националних мањина против Јавног  предузеће за информативну делатност Радио телевизија општине Ковачица, ОК ТВ.

· Одбијена је као неоснована пријава Санџачког одбора за заштиту људских права и слободe – Нови Пазар против пму Јавно предузеће за информисање Нови Пазар – Регионална ТВ, Стане Бачанин 29, Нови Пазар.

· Утврђен је Нацрта Правилника заштити права и интереса малолатника у области пружања медијских услуга.

· Утврђен је Нацрта Правилника о критеријумима за утврђивање листе најважнијих догађаја и остваривању права на приступ тим догађајима.

· Утврђен је Нацрта Правилника о начину изрицања мера пружаоцима медијских услуга.

· Усвојен је  Правилник о изменама и допунама Правилника о раду.

· Усвојен је образац за доставу података оператора електронске комуникационе мреже.

· Усвојен је образац пријаве за измену података о оператору електронске комуникационе мреже.

· Одбачен је захтев бр. 05-2291/14 од 24. октобра 2014. године оператора електронске комуникационе мреже KOPERNIKUS TECHNOLOGY d.o.o.,Јурија Гагарина 206, Нови Београд за издавање дозволе за пружање медијске услуге Јавном предузећу за информисање „Радио телевизија Стара Пазова“, ул. Краља Патра I, Стара Пазова- РТВСП, као недозвољен.

· Одобрена је промена идентификационог знака ПРВИ РАДИО 96,2 у нови идентификациони знак „ROCK RADIO 96,2“;

· Издата је дозвола на захтев РТВ М д.о.о., Главичица, Књажевац- РТВ М, сходно члану 83. Закона о електронским медијима.

· Одузета је  емитеру  Унија Плус д.о.о., ул. Вукице Митровић 11, Апатин- ТВ 025 Инфо дозвола за кабловско емитовање програма Републичке радиодифузне агенције бр. 98/1 од 16.03.2012. године.

· Издата је дозвола на захтев ФИЛИПA РАДОЈКОВИЋA ПР АГЕНЦИЈА ЗА ПРОИЗВОДЊУ АУДИО ВИЗУЕЛНИХ И ТЕЛЕВИЗИЈСКИХ ПРОГРАМА ФИЛ ДИЗАЈН НИШ, ул. Вожда Карађорђа 13, Ниш- Фил, сходно члану 83. Закона о електронским медијима.

· Дата је сагласност емитеру Новинској агенцији Beta Press д.о.о. из Београда, ПЈ БЕТА радио из Новог Пазара, ул. 8. марта бб, Нови Пазар, Београд- РАДИО СТО ПЛУС на извршену промену власничке структуре.  

· Усвојен је приговор бр. 08-636/14-5 од 05. новембра 2014. године „МТС – Моја ТВ станица“ д.о.о. из Београда, ул. Исмета Мујезиновића бр. 20/23 – ТВ МТС 3 и поништава се решење Савета Регулаторног тела за електронске медије бр. 08-636/14-4 од 08. септембра 2014. године.

· Усвојен је приговор бр. 08-637/14-6 од 05. новембра 2014. године „МТС – Моја ТВ станица“ д.о.о. из Београда, ул. Исмета Мујезиновића бр. 20/23 – ТВ Канал 3 и поништава се решење Савета Регулаторног тела за електронске медије бр. 08-637/14-5 од 08. септембра 2014. године.

· Усвојен је приговор бр. 08-1482/14-4 од 14. новембра 2014. године Ортачког друштва за емитовање радио и телевизијских програма „Сезам“ Тимотијевић Жарко и др. из Бора, ул. Моше Пијаде 21а/4 – ТВ Сезам и поништава се решење Савета Регулаторног тела за електронске медије бр. 08-1482/14-2 од 15. октобра 2014. године.

· Усвојен је захтев Привредног друштва за телекомуникације „ТВ МЕТРОПОЛИС“ д.о.о. из Београда, ул. Теразије 27 - ТВ МЕТРОПОЛИС за репрограм дуга насталог по основу неплаћене накнаде за емитовање програма тако што ће преостали изнас дуга 7502595,75 динара измирити у року три месеца у шест једнаких рата достављањем регистрованих наплативих меница са измиривањем редовних месечних обавеза почев од 01.12 2014. године.

· Продужено је важење дозволе за емитовање програма пму Привредно друштво за телекомуникације „ТВ МЕТРОПОЛИС“ д.о.о. из Београда, ул. Теразије 27 - ТВ МЕТРОПОЛИС.

· Савет РЕМ је разматрао молбу Друштва за радио и телевизијске активности „Kopernikus Cable Network“ из Ниша, Цара Душана 45 – K::CN Свет плус 3 за улазак у Иницијалну мрежу за тестирање емитовања дигиталног ТВ сигнала и донео одлукуда се упути допис Друштву за радио и телевизијске активности „ Kopernikus Cable Network“ из Ниша, Цара Душана 45 – K::CN Свет плус 3 којим се обавештава да се захтеви ималаца дозвола за пружање услуга телевизијског емитовања програма путем електронских комуникационих мрежа могу разматрати  тек по добијању обавештења од ЈП „Емисиона техника и везе”  о расположивости капацитета другог, односно трећег мултиплекса и када се успоставе технички услови за попуњавање наведних мултиплекса програмима.

Back to top