Навигација

218. ванредна седница

Ванредне седнице Савета

 

Савет Регулаторног тела за електронске  медије на 218. ванредној седници одржаној 26. децембра 2014. године донео је следеће одлуке:
  • Дозвољава се понављање поступка за одузимање дозволе пре истека времена на које је издата због постојања разлога из члана 61. став 1. тачка 9. Закона о радиодифузији према емитеру „РТВ-ПАНОНИЈА“ д.о.о. за емитовање радио и ТВ програма из Новог Сада, ул. Арсе Теодоровића бр. 5 – ТВ ПАНОНИЈА и поништава Решења Савета РРА бр.  08-666/14-6 од 08. 09. 2014. године.
  • Усваја се захтев за промену идентификационог знака емитера „Medijski centar blue“ д.о.о., ул. Мостонга бр.38, Oџаци –  Radio Blue у ББ радио.
  • Усваја се захтев за промену идентификационог знака емитера „Avalon“ д.о.о., ул. Кнез Михајлова бр.48, Oџаци –  Radio Blue pluс у ББ радио плус.
  • Издаје се дозвола на захтев Banker l.t.d. д.о.о., ул. Вождова 13, Ниш- Е.П.П. ТВ, сходно члану 83. Закона о електронским медијима.
  • Дата је сагласност на Статут РТВ од 11.12.2014. године у смислу одредбе члана 32 став 1 Закона о јавним медијским сервисима („Службени гласник РС“ бр 83/2014).
  • Даје се сагласност Привредном друштву за телекомуникације „ТВ МЕТРОПОЛИС“ д.о.о. из Београда, ул. Теразије 27 - ТВ МЕТРОПОЛИС за промену власничке структуре тако што ће из друштва иступити досадашњи оснивач „Мегатренд Универзитет примењених наука“, Београд преносом свог оснивачког удела од 100 % на Јелену  Мирковић, па би након извршене промене, оснивач емитера бити Јелена Мирковић ЈМБГ1807996715374 из Београда, ул. Солунска бр. 23 са 100 % удела у капиталу наведеног пружаоца медијске услуге.
Back to top