Навигација

220. ванредна седница

Ванредне седнице Савета

 

Савет Регулаторног тела за електронске  медије на 220. ванредној седници одржаној 30. јануара 2014. године донео је следеће одлуке:
  • Одузима се дозвола Регулаторног тела за електронске медије за кабловско IPTV емитовање телевизијског програма бр. К(I) 107/2 од 13. јуна 2012. године, пружаоцу медијске услуге „Дунав филм” д.о.о. привредно друштво за производњу филмова, ул. Рузвелтова бр.45, Београд- Feelmax Junior, пре истека времена на које је издата, сходно члану 89. став 1. тачка 1. Закона о електронских медија.
  • Одузима се дозвола Регулаторног тела за електронске медије за кабловско IPTV емитовање телевизијског програма бр. К(I) 106/2 од 21.02.2012. године, пружаоцу медијске услуге „Дунав филм” д.о.о. привредно друштво за производњу филмова, ул. Рузвелтова бр.45, Београд- Feelmax, пре истека времена на које је издата, сходно члану 89. став 1. тачка 1. Закона о електронских медија.
  • Одузима се дозвола Регулаторног тела за електронске медије за кабловско емитовање телевизијског програма бр. К 109/1 од 23.05.2012. године, пружаоцу медијске услуге СЗР НИК Систем телекомуникације Никола Латић предузетник Нови Сад, ул. Тодора Тозе Јовановића 4, Нови Сад- НБ ИНФО Канал, пре истека времена на које је издата, сходно члану 89. став 1. тачка 1. Закона о електронских медија.
  • Даје се сагласност пружаоцу медијске услуге „Trident Media Group“ д.о.о из Београда, ул. Хаџи Милентијева бр.78/1 – Радио Три 95,8 за промену власничке структуре преносом оснивачког удела, тако што ће уместо досадашњих оснивача Игора Михаића са 10%, Милорада Игњачевића са 30%, Уроша Игњачевића са 25% и Travis Assets LTD са 35% удела у капиталу друштва, оснивач Радија Три 95,8 бити Italian International Radio and Media S.R.L. из Милана, Италија са 100% удела у капиталу наведеног друштва.
  • Утврђује се Нацрт Правилника о аудио-визуелним комерцијалним  комуникацијама.
Back to top