Навигација

152. редовна седница

Редовне седнице Савета

Савет Регулаторног тела за електронске медије на 152. редовној седници одржаној 15. априла 2015. године донео је следеће одлуке: 

 

 • Поднете су прекршајне пријаве против ПМУ Прва телевизија д.о.о. из Београда – ТВ Прва за сваки месец појединачно.
 • Издата је дозвола за емитовање радио програма за подручје региона, радиодифузна област 3, оквирна жељена зона покривања-подручје општине Рр 6 (Бор, Зајечар, Неготин, Бољевац) Предузећу за радио дифузну делатност и пружање услуга „ТДИ радио телевизија“ д.о.о., Београд – ТДИ РАДИО 91,7.
 • Издата је дозвола за емитовање радио програма за локална подручја, радиодифузна област 1, оквирна жељена зона покривања-подручје општине Лр 9 (Босилеград) Милош Стошић ПР Агенција за маркетинг  „SKAY MEDIA TEAM“ Ранутовац, Врање - РАДИО SKAY FM.
 • Издата је дозвола за емитовање радио програма за локална подручја, радиодифузна област 1, оквирна жељена зона покривања-подручје општине Лр 31 (Ниш) РАДИО ТАЛАС Д.О.О., Ниш – НИШКИ.
 • Издата је дозвола за емитовање радио програма за локална подручја, радиодифузна област 1, оквирна жељена зона покривања-подручје општине Лр 48 (Трговиште) Милош Стошић ПР Агенција за маркетинг  „SKAY MEDIA TEAM“ Ранутовац, Врање - РАДИО SKAY FM.
 • Издата је дозвола за емитовање радио програма за локална подручја, радиодифузна област 3, оквирна жељена зона покривања-подручје општине Лр 77 (Књажевац) „ФЕСТИВАЛ КУЛТУРЕ МЛАДИХ СРБИЈЕ – КЊАЖЕВАЦ“,  Књажевац  - FKMS РАДИО.
 • Издата је дозвола за емитовање радио програма за локална подручја, радиодифузна област 4, оквирна жељена зона покривања-подручје општине Лр 94 (Младеновац) OP TOP ITD  д.о.о., Топола – ОP TOP IDT RADIO.
 • Издата је дозвола за емитовање радио програма за локална подручја, радиодифузна област 5, оквирна жељена зона покривања-подручје општине Лр 157 (Трстеник) Предузеће за информисање и маркетинг ПЛУС ФМ РАДИО д.о.о., Нови Сад - РАДИО ПЛУС ФМ 977.
 • Издата је дозвола за емитовање радио програма за локална подручја, радиодифузна област 5, оквирна жељена зона покривања-подручје општине Лр 309 (Велики Поповић) Привредно друштво „Ресавски радио“ д.о.о., Балајнац, Деспотовац – РЕСАВСКИ РАДИО.
 • Издата је дозвола за емитовање радио програма за локална подручја, радиодифузна област 5, оквирна жељена зона покривања-подручје општине Лр 310 (Деспотовац) Привредно друштво „Ресавски радио“ д.о.о., Балајнац, Деспотовац – РЕСАВСКИ РАДИО.
 • Издата је дозвола за емитовање радио програма за локална подручја, радиодифузна област 6, оквирна жељена зона покривања-подручје општине Лр 307 (Пријепоље) Предузећу за радио дифузну делатност и пружање услуга „ТДИ радио телевизија“ д.о.о Београд – ТДИ РАДИО 89,5.
 • Издата је дозвола за емитовање радио програма за локална подручја, радиодифузна област 7, оквирна жељена зона покривања-подручје општине Лр 193 (Љубовија) Радиодифузни центар MFM Media д.о.о., Гроцка, Београд – EXTRA РАДИО.
 • Издата је дозвола за емитовање радио програма за локална подручја, радиодифузна област 7, оквирна жељена зона покривања-подручје општине Лр 199 (Мионица) Привредном друштву „Радио Завичај“ д.о.о., Лазаревац – РАДИО РАВНА ГОРА.
 • Издата је дозвола за емитовање радио програма за локална подручја, радиодифузна област 7, оквирна жељена зона покривања-подручје општине Лр 292 (Бања Ковиљача) Предузеће за информисање и маркетинг „ПЛУС ФМ РАДИО“ д.о.о., Нови Сад –РАДИО ПЛУС ФМ 885.
 • Издата је дозвола за емитовање радио програма за локална подручја, радиодифузна област 8, оквирна жељена зона покривања-подручје општине Лр 218 (Долово) Удружење „Доловачки дар“, Долово – РАДИО ЏУБОКС.
 • Издата је дозвола за емитовање радио програма за локална подручја, радиодифузна област 9, оквирна жељена зона покривања-подручје општине Лр 256 (Нови Сад) RIMI MEDIA GROUP D.O.O., Београд – РАДИО ВИВА.
 • Утврђен је Предлог правилника о аудио-визуелним комерцијалним комуникацијама.
 • Утврђен је Предлог правилника о заштити људских права у области пружања медијских услуга.
 • Утврђен је Предлог правилника о обавезама пружалаца медијских услуга током предизборне кампање.
 • Утврђен је Предлог правилника о спровођењу наградних такмичења у области пружања медијских услуга.
 • Утврђен је Предлог правилника о поступку издавање дозволе за пружање медијске услуге на основу спроведеног јавног конкурса.
 • Утврђен је Предлог правилника о поступку издавања дозволе за пружање медијске услуге на основу захтева.
 • Дата је сагласност пружаоцу медијске услуге Привредном друштву за производњу и емитовање РТВ програма „Index“ д.о.о. Београд – Radio Index, тако што ће уместо досадашњих оснивача Привредно друштво „Media Ton“ д.о.о Београд са 50% и „Radio Njoy“ д.о.о. Београд са 50% удела у капиталу друштва, оснивачи Radio Index-а бити: Привредно друштво „Media Ton“ д.о.о Београд са 50% и Привредно друштво за пословне услуге и телекомуникације „As Media“ д.о.о Београд са 50% удела у капиталу друштва;
 • Дата је сагласност пружаоцу медијске услуге Радио дифузном друштву Пингвин друштво са ограниченом одговорношћу Београд – Радио Пингвин 90,9 тако што ће уместо досадашњег оснивача Горана Петровића са 100% удела у капиталу друштва, оснивач Радио Пингвина 90,9 бити „S Media Team“ д.о.о. Београд са 100% удела у капиталу друштва.
 • Дата је сагласност пружаоцу медијске услуге Предузећу за визуелне и пословне комуникације „Spirit sound MFM“ д.о.о. Београд – Градски 102,2 тако што ће уместо досадашњег оснивача Наташе Радојчић са 100% удела у капиталу друштва, оснивач Градског 102,2 бити „S Media Team“ д.о.о. Београд са 100% удела у капиталу друштва.
 • Дата је сагласност пружаоцу медијске услуге Радио Јат друштво са ограниченом одговорношћу за радиодифузију из Београда, ул. Алексе Ненадовића бр. 19-21 – Радио ЈАТ, тако што ће уместо досадашњег оснивача Момчила Ђедовића из Београда, оснивач Радио Јат-а бити „Maxim media plus“ д.о.о. Београд, ул. Алексе Ненадовића бр. 19-21 са 100% удела у капиталу друштва.
 • Дата је сагласност пружаоцу медијске услуге „Радио Каролина“ д.о.о. из Београда, ул. Милешевска бр. 29 – Радио Каролина, тако што ће уместо досадашњег оснивача Снежане Лазаревић из Београда, оснивач Радио Каролине бити „Maxim media plus“ д.о.о. Београд, ул. Алексе Ненадовића бр. 19-21 са 100% удела у капиталу друштва.
 • Дата је сагласност пружаоцу медијске услуге Предузећу за радио дифузну делатност и пружање услуга „ТДИ Радио телевизија“ д.о.о. из Београда, ул. Алексе Ненадовића бр. 19-21 – ТДИ Радио, тако што ће уместо досадашњег оснивача Милоша Крџића из Београда, оснивач ТДИ радија бити „Maxim media plus“ д.о.о. Београд, ул. Алексе Ненадовића бр. 19-21 са 100% удела у капиталу друштва.
 • Дата је сагласност пружаоцу медијске услуге BETA RADIO д.о.о., Ул. Мије Ковачевића бр.10д, Београд- РАДИО АНТЕНА 107,9 за планирану промену власничке структуре преносом оснивачког удела, тако што ће досадашњи оснивач BCI MARKETING д.о.о. из Београда пренети свој целокупан оснивачки удео у висини од 100% капитала друштва на новог оснивача NS-AS д.о.о из Новог Сада.
 • Дата је сагласност Информативном предузећу „Реч Поморавља“ д.о.о. из Велике Плане, ул. Николе Пашића бр. 27 – Радио Плана за промену власничке структуре, тако што ће оснивачки удели бити: Јадранка Мићовић-Кованџић 15,198%; Весна Милијевић 0,668%, Реч Поморавља д.о.о Велика Плана 0,775%; Акционарски фонд а.д Београд 9,353%, Далибор Стевановић 1,448% и Невенка Васић 72,558% удела у оснивачком капиталу друштва.
 • Одузета је дозвола Регулаторног тела за електронске медије за кабловско IPTV емитовање телевизијског програма бр. К (I) 43/2 од 13. јуна 2012. године, пружаоцу медијске услуге MHC d.o.o., ул. Тоше Јовановића 11, Београд-  MHC  televizija, пре истека времена на које је издата, сходно члану 89. став 1. тачка 4. Закона о електронских медија.
 • Дата је сагласност за улазак у Иницијалну мрежу следећим пружаоцима медијских услуга:
 1. Привредно друштво за радио и телевизијске активности Duga-Sky радио телевизија Дуга д.о.о. из Пожаревца, Косте Абрашевића 30 - TV VIMINACIUM-  (Вршац)
 2. Удружење грађана Ластавица, из Крушевца, Мићуна Павловића 1, - СПОРТСКА ТВ- (Копаоник)
 3. Јавно предузеће Радио телевизија Врњачка бања из Врњачке Бање, Војвођанска бб - ТВ ВРЊАЧКА БАЊА (Јастребац)
 4. Радио и телевизија Канал-М д.о.о. из Параћина,  Немањина бб -ТВ КАНАЛ М (Црни врх Јагодина)
 5. Привредно друштво за производњу и емитовање ТВ програма Телевизија Лесковац А.Д. из Лесковца, Булевар ослобођења 92 -ТВ ЛЕСКОВАЦ (Јастерабац)
 6. Привредно друштво за производњу, трговину и услуге Kolubara press д.о.о., из Лазаревца, Орашачка 23 - ТВ КРТЛ (Авала)
 7. Телевизија Галаксија 32 д.о.о. из Чачка, ТЦ Вавилон, Железничка бб -ТВ ГАЛАКСИЈА 32 (Овчар)
 8. Мото Боем Транс д.о.о.,Неготин огранак ТВ Транс,Бадњевска бб, ТВ ТРАНС (Дели Јован)
 9. Д.о.о. за радио и телевизију Ф-канал, ТПЦ 22.децембар Трг ослобођења бб - ТВ Ф КАНАЛ (Дели Јован)
 10. ЈП Телевизија Смедерево из Смедерева, Горанска бб - Телевизија СД (Вршац)
 11. Друштво са ограниченом одговорношћу радио и телевизијске делатности Млава медија, Петровац на Млави, Бате Булића бб –ТВ Млава (Дели Јован)
 • Право на приступ првом мултиплексу у зони расподеле Кикинда за мрежу ЈП „Емисиона техника и везе“ имају пружаоци медијских услуга (имаоци дозвола за емитовање телевизијског програма) на подручју целе Републике Србије:
 1. Предузеће за информисање и маркетинг „Pink international company“ д.о.о, Београд, Незнаног јунака 1 -  ТВ Пинк;
 2. Радио дифузно предузеће „Б92“ А.Д. Београд, Аутопут за Загреб 22- ТВ Б92,
 3. Прва телевизија Д.О.О., Београд. Аутопут 22- ТВ Прва и
 4. Предузеће за маркетинг, издавачку делатност, радио и телевизију Happy TV Д.О.О., Београд, Александра Дупчека 14- Национална Happy TV и Привредно друштво за радио и телевизијске активности Happy K. телевизија Д.О.О., Београд, Александра Дупчека 14- Happy K.
 • Право на приступ другом мултиплексу у зони расподеле Кикинда за мрежу ЈП „Емисиона техника и везе“ имају пружаоци медијских услуга (имаоци дозвола за емитовање телевизијског програма) на подручју региона и локалном подручју- радиодифузна област 8:
 1. „ Santos commerce”д.о.о. за радио телевизијске активнoсти, увоз-извоз и услуге маркетинга из Зрењанина, Коче Коларова бр. 29- ТВ Сантос (ималац дозволе за емитовање програма на подручју региона - радиодифузна област 8, Р 24);
 2. „Jet company“ д.о.о. из Кикинде, Михајла Пупина бр.11-ТВ ВК( ималац дозволе за емитовање програма на локалном подручју - радиодифузна област 8, Л128)
 3. „РТВ Рубин“д.о.о. огранак ТВ Рубин-Кикинда из Кикинде, Трг српских добровољаца бр. 40 – ТВ Рубин (ималац дозволе за емитовање програма на локалном подручју - радиодифузна област 8, Л150)
 • ЈП „Емисиона техника и везе“ дужно је да приликом дистрибуције медијских садржаја у мрежи зоне расподеле Кикинда поштује следећу логичку нумерацију канала: 
 1. Јавна медијска установа “Радио-телевизија Србије“ -  РТС 1;
 2. Јавна медијска установа “Радио-телевизија Србије“ - РТС 2;
 3. Предузеће за информисање и маркетинг Pink international company д.о.о, Београд, Незнаног јунака 1 -  ТВ Пинк;
 4. Радио дифузно предузеће Б92 А.Д. Београд, Аутопут за Загреб 22- ТВ Б92;
 5. Прва телевизија Д.О.О., Београд. Аутопут 22- ТВ Прва и
 6. Предузеће за маркетинг, издавачку делатност, радио и телевизију Happy TV Д.О.О., Београд, Александра Дупчека 14- Национална Happy TV и Привредно друштво за радио и телевизијске активности Happy K. телевизија Д.О.О., Београд, Александра Дуппчека 14- Happy K;
 7. Јавна медијска установа „Радио телевизија Воводине“ - РТВ 1;
 8. Јавна медијска установа „Радио телевизија Воводине“ - РТВ 2;
 9. „Santos commerce”д.о.о. за радио телевизијске активнoсти, увоз-извоз и услуге маркетинга, Зрењанин, Коче Коларова бр. 29- ТВ Сантос;
 10. „Jet company“ д.о.о. из Кикинде, Михајла Пупина бр.11-ТВ ВК и
 11. „РТВ Рубин“д.о.о. огранак ТВ Рубин-Кикинда из Кикинде, Трг српских добровољаца бр. 40 – ТВ Рубин
 • Право на приступ првом мултиплексу у зони расподеле Суботица-Сомбор за мрежу ЈП „Емисиона техника и везе“ имају пружаоци медијских услуга (имаоци дозвола за емитовање телевизијског програма) на подручју целе Републике Србије:
 1. Предузеће за информисање и маркетинг „Pink international company“ д.о.о, Београд, Незнаног јунака 1 -  ТВ Пинк;
 2. Радио дифузно предузеће „Б92“ А.Д. Београд, Аутопут 22- ТВ Б92,
 3. Прва телевизија Д.О.О., Београд. Аутопут 22- ТВ Прва и
 4. Предузеће за маркетинг, издавачку делатност, радио и телевизију Happy TV Д.О.О., Београд, Александра Дупчека 14- Национална Happy TV и Привредно друштво за радио и телевизијске активности Happy K. телевизија Д.О.О., Београд, Александра Дупчека 14- Happy K.
 • Право на приступ другом мултиплексу у зони расподеле Суботица-Сомбор за мрежу ЈП „Емисиона техника и везе“ имају пружаоци медијских услуга (имаоци дозвола за емитовање телевизијског програма) на подручју региона и локалном подручју- радиодифузна област 9:
 • „РТВ Панонија“ д.о.о. за емитовање радио и ТВ програма из Новог Сада, Хајдук Вељкова бр. 11-ТВ Панонија (ималац дозволе за емитовање програма на подручју региона - радиодифузна област 8, Р 25);
 1. „ТВ Мост“ д.о.о. за информативну издавачку делатност, из Новог Сада, Арсе Теодоровића бр. 5- ТВ Мост (ималац дозволе за емитовање програма на подручју региона - радиодифузна област 8, Р 26);
 2. „YU Eco“д.о.о. из Суботице, Магнетна поља бб – TV YU ECO и Фондација Панонија из Суботице, Аге Мамужића бр. 11/III- PANON TV (имаоци дозвола за емитовање програма на локалном подручју - радиодифузна област 8, Л147)
 3. „Спектар“ експорт –импорт и маркетинг д.о.о. из Сомбора, Париска бр.1-ТВ Спектар (ималац дозволе за емитовање програма на локалном подручју - радиодифузна област 8, Л144
 • ЈП „Емисиона техника и везе“ дужно је да приликом дистрибуције медијских садржаја у мрежи зоне расподеле Суботица-Сомбор поштује следећу логичку нумерацију канала:  
 1. Јавна медијска установа “Радио-телевизија Србије“ -  РТС 1;
 2. Јавна медијска установа “Радио-телевизија Србије“ - РТС 2;
 3. Предузеће за информисање и маркетинг Pink international company д.о.о, Београд, Незнаног јунака 1 -  ТВ Пинк;
 4. Радио дифузно предузеће Б92 А.Д. Београд, Аутопут за Загреб 22- ТВ Б92;
 5. Прва телевизија Д.О.О., Београд. Аутопут 22- ТВ Прва и
 6. Предузеће за маркетинг, издавачку делатност, радио и телевизију Happy TV Д.О.О., Београд, Александра Дупчека 14- Национална Happy TV и Привредно друштво за радио и телевизијске активности Happy K. телевизија Д.О.О., Београд, Александра Дуппчека 14- Happy K;
 7. Јавна медијска установа „Радио телевизија Воводине“ - РТВ 1;
 8. Јавна медијска установа „Радио телевизија Воводине“ - РТВ 2;
 9. „РТВ Панонија“ д.о.о. за емитовање радио и ТВ програма, из Новог Сада, Хајдук Вељкова бр. 11-ТВ Панонија;
 10. „ТВ Мост „д.о.о. за информативну издавачку делатност, из Новог Сада Арсе Теодоровића бр. 5- ТВ Мост;
 11. „YU Eco“д.о.о. из Суботице, Магнетна поља бб – TV YU ECO и Фондација Панонија из Суботице, Аге Мамужића бр. 11/III- PANON TV ;
 12. „Спектар“ експорт –импорт и маркетинг д.о.о. из Сомбора, Париска бр.1-ТВ Спектар .
 • Одбачена је пријава подносиоца Александра Подгорелца, ул. Илинденска број 2, Београд, заведена под бројем 05-508/15 од 11.03.2015. године, поднета против Јавне медијске установе „Радио-телевизија Србије", ул. Таковска број 10, Београд – РТС 1, као неблаговремена. 
 • Савет РЕМ разматрао је извештај Службе за надзор и анализу о понашању ПМУ Pink International Company, Београд - ТВ Пинк након изречене мере упозорења дана 30. 10. 2014. године, због кршења обавеза утврђених чланом 50. став 3. ЗЕМ-а и тачке 3.3. Општеобавезујућег упуства о понашању емитера, емитовањем програмског садржаја у емисији ДНК и донео одлуку да се упути допис допис ПМУ Pink International Company, Београд - ТВ Пинк да је у будуће у обавези да у потпуности поступи по изреци одлуке Савета о изрицању  мера предвиђених Законом о електронским медијима (објављивање саопштења у програму ПМУ и штампаном медију) у супротном Савет РЕМ-а ће спровести поступак извршења своје одлуке на основу одредби Закона о општем управном поступку.
 • Савет РЕМ разматрао је извештај Службе за надзор и анализу о понашању ПМУ Предузеће за маркетинг, издавачку делатност, радио и телевизију Happy TV Д.О.О., Александра Дупчека 14 Београд - Национална HAPPY TV д.o.o , у вези са обавезом ПМУ о објављивању изречене мере упозорења дана 12. марта 2015. године; (07-504/15-6) и донео одлуку да се упути допис допис ПМУ Предузеће за маркетинг, издавачку делатност, радио и телевизију Happy TV Д.О.О., Александра Дупчека 14 Београд - Национална HAPPY TV д.o.o да је у будуће у обавези да у потпуности поступи по изреци одлуке Савета о изрицању  мера предвиђених Законом о електронским медијима (објављивање саопштења у програму ПМУ и штампаном медију) у супротном Савет РЕМ-а ће спровести поступак извршења своје одлуке на основу одредби Закона о општем управном поступку.
 • Савет РЕМА је усвојио предлог ПМУ Јефимија д.о.о из Крушевца- ТВ Јефимија за понављање поступка у поступку број 08-653/14;
 • Даје се претходна сагласност пружаоцу медијске услуге Радио телевизије Prima Internacional д.о.о., ул. Вука Караџића бб, Бајина Башта -ТВ Прима и Радио Примус за промену власничке структуре преносом оснивачког удела, тако што досадашњи оснивач Бобан Томић из Бајине баште, са 100 % удела у друштву свој целокупан удео пренети на Биљану Ђурђић и Бранислава Мијановића из Бајине Баште, на који начин ће нови оснивачи стећи по 50% удела у капиталу друштва
Back to top