Навигација

227. ванредна седница

Ванредне седнице Савета
 • Савет РЕМ је донео одлуку о праву на приступ другом  мултиплексу у зонама расподеле: Рудник - Црни Врх Јагодина, Торник- Овчар, Копаоник, Јастребац, Тупижница, Дели Јован, Бесна Кобила и Цер –Маљен, за пружаоце медијских услуга који имају дозволе за емитовање програма на подручју региона и локалним подручјима, са утврђеном логичком нумерацијом канала за сваки алотмент:

Право на приступ другом мултиплексу у зони расподеле Рудник  - Црни врх Јагодина, имају селедећи пружаоци медијских услуга,  а ЈП „Емисиона техника и везе“ дужно је да приликом дистрибуције медијских садржаја у мрежи, поштује следећу логичку нумерацију канала: 

 

1.      ТВ Палма плус

2.      ТВ К9

3.      ТВ Крагујевац

4.      ТВ Јагодина

5.      ТВ Јасеница

6.      ТВ Сунце

7.      ТВ Ћуприја

Право на приступ другом мултиплексу у зони расподеле Дели Јован, имају селедећи пружаоци медијских услуга,  а ЈП „Емисиона техника и везе“ дужно је да приликом дистрибуције медијских садржаја у мрежи, поштује следећу логичку нумерацију канала:

1.      Бест ТВ        

2.      ТВ Бор

3.      ТВ Исток

4.       ТВ Сезам 

5.       ТВ Звижд

6.      ТВ Кучево

7.      ТВ Мајданпек

8.      ТВ Ф Канал

9.      ТВ Кладово

10.   Руф ТВ

11.    ТВ Млава

12.   ТВ Транс

Право на приступ другом мултиплексу у зони расподеле Бесна Кобила, имају селедећи пружаоци медијских услуга,  а ЈП „Емисиона техника и везе“ дужно је да приликом дистрибуције медијских садржаја у мрежи, поштује следећу логичку нумерацију канала:

1.      TV BELLE AMIE

2.      ТВ Врање 

3.      ТВ Босилеград

4.      ТВ Бујановац

5.      ТВ Алди

6.      ТВ Ритам

7.      ТВ Прешево

Право на приступ другом мултиплексу у зони расподеле Јастребац, имају селедећи пружаоци медијских услуга,  а ЈП „Емисиона техника и везе“ дужно је да приликом дистрибуције медијских садржаја у мрежи, поштује следећу логичку нумерацију канала:

1.      TV BELLE AMIE

2.      ТВ Крушевац

3.      ТВ Краљево

4.      ТВ Алт

5.      ТВ Блаце

6.      ТВ 4С

7.      ТВ Куршумлија

8.      ТВ Лесковац

9.      ТВ Нишава

10.  ТВ Соко

11.  ТВ Мелос

12.  Мостнет

13.  ТВ Канал М

14.  ТВ Клисура

15.  НТВ

16.  ТВ Врњачка бања

17.  TV K::CN

18.  КА ТВ

19.  ТВ Трстеник

20.  ТВ Царичин град

Право на приступ другом мултиплексу у зони расподеле Копаоник, имају селедећи пружаоци медијских услуга,  а ЈП „Емисиона техника и везе“ дужно је да приликом дистрибуције медијских садржаја у мрежи, поштује следећу логичку нумерацију канала:

 

 1. Регионална ТВ
 2. ТВ Рашка  
 3. ТВ Енигма
 4. ТВ Јединство

 

 1. ТВ Тутин
 2. Телевизија Плус
 3. ТВ Дискос
 4. ТВ Брус
 5. Санџак ТВ
 6. ТВ Јефимија
 7. Спортска ТВ

Право на приступ другом мултиплексу у зони расподеле Торник Овчар, имају селедећи пружаоци медијских услуга,  а ЈП „Емисиона техника и везе“ дужно је да приликом дистрибуције медијских садржаја у мрежи, поштује следећу логичку нумерацију канала:

 

 1. Регионална ТВ
 2. ТВ Краљево
 3. ТВ Лав Плус
 4. ТМС Телевизија ТЕЛЕМАРК
 5. ТВ Галаксија 32
 6. ТВ Мелос
 7. ТВ Пожега
 8. ТВ Клик
 9. ТВ Голија
 10. ТВ Форум
 11. КА ТВ
 12. ТВ Прибој
 13. Телевизија 5 Плус

Право на приступ другом мултиплексу у зони расподеле Тупижница, имају селедећи пружаоци медијских услуга,  а ЈП „Емисиона техника и везе“ дужно је да приликом дистрибуције медијских садржаја у мрежи, поштује следећу логичку нумерацију канала:

 

1.      TV BELLE AMIE

2.      ТВ Пирот

3.      Бест ТВ

4.      ТВ Бор

5.      ТВ Исток

6.      ТВ Цариброд

7.      ТВ Пи Канал

8.      ТВ Ласер

Право на приступ другом мултиплексу у зони расподеле Цер - Маљен, имају селедећи пружаоци медијских услуга,  а ЈП „Емисиона техника и везе“ дужно је да приликом дистрибуције медијских садржаја у мрежи, поштује следећу логичку нумерацију канала:

1.      ТВ Вујић

2.      ТВ Шабац

3.      ТВ Подриње

4.      ТВ Ас

5.      Ва Плус

6.      ТВ Прима

7.      ТВ Лотел плус   

 

 • Савет је донео одлуку о мењању Решења Савета бр. 02-445/15-58 којим је додељено право приступа другом мултиплексу, пружаоцу медијске услуге Радио телевизија Сунце д.о.о. из Аранђеловца, ул. Илије Гарашанина бр.36 -ТВ Сунце;

З  а  к  љ у ч а к

 

У Решењу Савета Регулаторног тела за електронске медије број 02-445/15-58 од 12. маја 2015. године, у изреци:

 

-           други став, тачка 9. брише се,

-           трећи став, тачка 18. брише се,

У осталом делу решење остаје неизмењено.

Ова исправка производи правно дејство од дана од којег правно дејство има решење које се исправља.

 

 • Савет је донео одлуку по пријави пружаоца медијске услуге радија Радио Доњи Срем д.о.о, ул. Јове Његушевића бр. 1, Пећинци-РАДИО ДОЊИ СРЕМ, за промену власничке структуре;

 

Савет је утврдио да планираном променом власничке структуре у основном капиталу имаоца дозволе за пружање аудио садржаја медијске услуге радија Радио Доњи Срем д.о.о, ул. Јове Његушевића бр. 1, Пећинци-РАДИО ДОЊИ СРЕМ, која би била извршена тако што би досадашњи оснивач Јелана Божичанин из Шида, са 50,05 % удела у друштву свој целокупан удео пренела на Александра Лукача из Шида, који би на тај начин стекао 50,05% удела у капиталу друштва, неће настати стање којим се нарушава медијски плурализам.

Back to top