Навигација

228. ванредна седница

Ванредне седнице Савета
  • Савет је разматрао пријаву пружаоца медијске услуге Радио „Фрушка гора“ д.о.о. за информативну, маркетиншку и забавну делатност, ул. Главна 172А – Радио Фрушка гора 105,0 за промену власничке струрктуре и донео следећу одлуку: 

УТВРЂУЈЕ СЕ да планираном променом власничке структуре у основном капиталу имаоца дозволе за пружање аудио садржаја медијске услуге радија Радио „Фрушка гора“ д.о.о. за информативну, маркетиншку и забавну делатност, ул. Главна 172А – Радио Фрушка гора 105,0, која би била извршена тако што би досадашњи оснивач Миољка Радуловић из Руме са 100 % удела у друштву свој целокупан удео пренела на Славка Стијаковића из Београда, неће настати стање којим се нарушава медијски плурализам.

 

  • Савет је одобрио промену идентификационог знака ТВ МТС 3, у нови идентификациони знак „МРЕЖА 3“.
  • Савет је разматрао молбу FCBAFIRMA, Београд, ул. Цара Душана бр. 42, за емитовање телевизијског спота „Преглед за све“  некомерцијалног карактера и донео следећу одлуку:

Да се подносиоцу молбе упути допис следеће садржине:

 

Савет Регулаторног тела за електронске медије, на седници одржаној _____________године, разматрао је Вашу молбу и утврдио следеће:

 Одредбе члана 67. ст. 10 и 11 не примењују се на најаве садржаја у сопственом програму, као и на споредне производе непосредно произишле из тих програма, најаве спонзорства и пласман производа, као и на сопштења од јавног интереса и позиве на добротворне акције чије се услуге не наплаћују.

Савет Регулаторног тела за електронске медије сматра да је наведени промотивни спот од јавног интереса због чега његово емитовање не би требало да се урачуна у укупно време трајања телевзијског оглашавања и телевизијске продаје, уколико се оно врши без накнаде.

Наведени спот потребно је емитовати ван блокова намењених другим огласним порукама, да исти не би приликом надзора над програмом пружаоца медијске услуге омашком били урачунати у укупно време трајања оглашавања, као и ради прегледности емитованог програма.

Одлука Савета Регулаторног тела за електронске медије, односи се само на спот који је садржан у аудиовизуелном материјалу приложеном уз Вашу молбу.

Напомињемо, да је потребно да Ви обавестите јавни медијски сервис Јавну медијску установу "Радио - телевизија Србије" о датој сагласности Савета Регулаторног тела за електронске медије за емитовање спотова и да им доставите аудиовизуелни материјал који ће бити емитован.

 

  • Савет је разматрао молбу Установе за децу и младе "Др Милорад Павловић" Дечије село и донео следећу одлуку: 

Упутити допис подносиоцу захтева у складу са закључком Службе за надзор и анализу.

Увидом у снимак Служба за надзор и анализу утврдила је да наведени спот нема комерцијални садржај и да испуњава услове да буде емитовани без новчане накнаде ван рекламног блока у складу са чланом 67 став 12 Закона о електронским медијима. (Одредбе ст.10 и 11 овог члана не примењују се на најаве садржаја у сопственом програму, као и на споредне производе непосредно произишле из тих програма, најаве спонзорства и пласман производа, као и на сопштења од јавног интереса и позиве на добротворне акције чије се услуге не наплаћују).

 

  • Савет је разматрао молбу Специјалне олимпијаде Србије за емитовање спота „ Заједно до победе“  којом се подржава акција од посебног друштвеног интереса и донео следећу одлуку

Да се обавесте сви ПМУ да на дан 30.5.2015. године у времену од 18:00 -18:03:30 емитују музички спот (песму)  Специјалне олимпијаде Србије „Ми смо већ победили“ у трајању од 3.5 минута због постојања посебног друштвеног интереса. Наведени музички спот, односно песму  „Ми смо већ победили“ пожељно је да ПМУ емитују током и након завршетка кампање, у складу са својим програмским могућностима,   и

 

 

да се препоручи  свим ПМУ  да у складу са одредбама члана 67. став 10. и 11 ЗЕМ ПМУ могу да емитују  спот „Заједно до победе“ у трајању од 30 секунди, ван времена предвиђеног за комерцијално оглашавање (као у тачки 7) у периоду од 30 маја до 30 јуна 2015. године због постојања посебног друштвеног интереса, а у складу са својим програмским могућностима.

Back to top