Навигација

208. редовна седница

Редовне седнице Савета

Дневни ред и записник са 208. редовне седнице Савета одржане 01.07.2019.године

 1. Усвајање записника са 207. редовне седнице Савета Регулаторног тела за електронске медије одржане дана 24. маја 2019. године, записника 340. ванредне седнице Савета Регулаторног тела за електронске медије одржане 31.05.2019. године, записника са 341. ванредне седнице Савета Регулаторног тела за електронске медије одржане 04.06.2019. године, записника са 342. ванредне седнице Савета Регулаторног тела за електронске медије одржане 11.06.2019. године, записника са 343. ванредне седнице Савета Регулаторног тела за електронске медије одржане 13.06.2019. године;
 2. Јавни разговор са подносиоцем пријаве на Јавни конкурс за издавање дозволe за пружање медијске услуге радија путем аналогног преноса за подручје целе Републике Kolorton Print д.о.о. Београд – Radio Cherry;
 3. Јавни разговор са подносиоцем пријаве на Јавни конкурс за издавање дозволe за пружање медијске услуге радија путем аналогног преноса за подручје целе Републике РТВ 101 д.о.о. Београд – Радио 101;
 4. Јавни разговор са подносиоцем пријаве на Јавни конкурс за издавање дозволe за пружање медијске услуге радија путем аналогног преноса за подручје целе Републике Radio Njoy д.о.о. Београд – Radio S media;
 5. Јавни разговор са подносиоцем пријаве на Јавни конкурс за издавање дозволe за пружање медијске услуге радија путем аналогног преноса за подручје целе Републике Play Radio д.о.о. Београд – Радио Балкан;
 6. Јавни разговор са подносиоцем пријаве на Јавни конкурс за издавање дозволe за пружање медијске услуге радија путем аналогног преноса за подручје целе Републике Медијски центар Радио Пулс Гроцка д.о.о. Београд – Национални Радио Пулс;
 7. Доношење одлуке у поступку изрицања мера предвиђених Законом о електронским медијима према ПМУ Предузеће за информисање и маркетинг Pink International Company д.о.о. Београд – ТВ Пинк због програмског садржаја емитованог у ријалити програму „Задруга“ дана 12.06.2019. године;
 8. Доношење одлуке у поступку изрицања мера предвиђених Законом о електронским медијима према ПМУ Предузећа за информисање и маркетинг Pink International Company д.о.о. Београд – ТВ Пинк због програмског садржаја емитованог у емисији „Амиџи шоу“ дана 11.06.2019. године;
 9. Доношење одлуке у поступку изрицања мера против пму Информативно предузеће Радио Ваљево ДОО – Радио Ваљево, Цара Душана 14, покренутог по службеној дужности због недостављања снимака;
 10. Разматрање и доношење одлуке у поступку одузимања дозволе за пружање медијске услуге број 503/2012 издате привредном друштву Радио Царичин град д.о.о. Лебане – Радио Царичин град, на основу члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским;
 11. Разматрање и доношење одлуке у поступку давања мишљења о обављању друге јавне функције члана Управног одбора Јавне медијске установе Радио-телевизија Војводине;
 12. Разматрање дописа Јавне медијске установе Радио – телевизија Србије број 05-1187/19 због непоштовања одредбе из члана 100. Закона о електронским медијима и Обавезујућих критеријума за ближе утврђивање логичке нумерације канала од стране СББ;
 13. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге Мостнет РТВ д.о.о. Прокупље – Мостнет ТВ због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8 Закона о електронским медијима;
 14. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге телевизије YU Ecо д.о.о. Суботица – TV YU Eco, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8 Закона о електронским медијима;
 15. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге РТВ Голија д.о.о. Ивањица – ТВ Голија због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8 Закона о електронским медијима;
 16. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге Радио Телевизија Бујановац д.о.о. Бујановац – ТВ Бујановац, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8 Закона о електронским медијима;
 17. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге Друштво са ограниченом одговорношћу P Kanal Пирот – ТВ ПИ Канал, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8 Закона о електронским медијима;
 18. Доношење одлуке о одузимању дозволе за пружање медијске услуге бр. K368 од 21.09.2017. године за пружање медијске услуге издате на основу захтева Сурдуличка радио телевизија д.о.о. Сурдулица – СРТ, због прекида пружања медијске услуге, сходно члану 89. став 1. тачка 4) Закона о електронским медијима;
 19. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе за пружање медијске услуге бр. К406 од 05.11.2019. године издате на основу захтева пружаоца медијске услуге Друштво за радио и дифузију Тим радио д.о.о. Прњавор – Тим телевизија, сходно члану 89. став 1. тачка 1) Закона о електронским медијима;
 20. Разматрање и доношење одлуке о подношењу предлога за извршење на основу извршне исправе против кабловског ПМУ Флеш Плус д.о.о. Аранђеловац – TВ Флеш Плус – кабл.;
 21. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Радио-телевизије Бујановац д.о.о Бујановац – Радио Бујановац 91,2 за продужење дозволе за пружање медијске услуге у складу са чланом 88. став 2. Закона о електронским медијима;
 22. Доношење одлуке о издавању дозволе за пружање медијске услуге на основу захтева Предузеће за емитовање телевизијског програма Televizija GM Plus Cable д.о.о. Горњи Милановац – TV GM Plus, бр. 05-1116/19 од 06.06.2019. године, сходно члану 83. Закона о електронским медијима;
 23. Разматрање и доношење одлуке у поступку давања сагласности на планирану промену власничке структуре пружаоца медијске услуге Д.о.о. Вести и радио, Ужице – Радио Ужице 99,2;
 24. Разматрање и доношење одлуке у поступку давања сагласности на акт о преносу дозволе пружаоца медијске услуге Привредном друштву Радио Ема д.о.о. Бујановац – Радио Ема 88,5;
 25. Разматрање и доношење одлуке у поступку давања сагласности на промену идентификационог знака пружаоца медијске услуге Предузећа за производњу, промет и услуге Клик Комерц д.о.о. Ариље – ТВ КЛИК;
 26. Разматрање и одлучивање по службеној дужности, у поступку за исправку решења Савета Регулаторног тела за електронске медије број 05-1617/18/19-10 од 24.05.2019. године којим се утврђује висина годишње накнаде за право на пружање аудио - визуелне медијске услуге за Радио и телевизија Бачка Паланка д.о.о. Бачка Паланка – ТВ Бап;
 27. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу у вези са емитовањем филма „Параноја у Лас Вегасу“ у програму Прва телевизија д.о.о. Београд – Прва плус и доношење одлуке;
 28. Провера усклађености произведеног целокупног програма Предузеће за радиодифузију, маркетинг и услуге Broadcast Media Group д.о.о. Бајинa Башта – Фан Радио 94,7 са програмским садржајима предвиђеним програмским елаборатом;
 29. Провера програмског садржаја Удружење Рома Нови Сад – Радио НС плус 105,2 након изречене мере упозорења;
 30. Извештај Службе за надзор и анализу о поступању Радиотелевизија Панчево д.о.о. – ТВ Панчево по решењу о изричању мере упозорења (објава меру упозорења);
 31. Извештај за Савет о броју неправилности у вези са Законом о оглашавању код комерцијалних тв пружалаца медијских услуга (пму) са дозволом за пружање медијске услуге за подручје целе Републике и код ЈМУ Радио-Телевизија Србије (РТС) мај 2019;
 32. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању накнаде за пружање медијске услуге коју је дужан да плаћа ималац Дозволе за пружање медијских услуга бр. К436: Tesla Production д.о.о. Београд – РТВ Тесла;
 33. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању накнаде за пружање медијске услуге коју је дужан да плаћа ималац Дозволе за пружање медијских услуга бр. 543/2019: Врањска Плус д.о.о. Врање – Врањска плус;
 34. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге HIFI д.о.о. Београд – HIFI Etno кабл, пре истека времена на које је издата сходно члану 89 став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима;
 35. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге HIFI д.о.о. Београд – HIFI кабл, пре истека времена на које је издата сходно члану 89 став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима;
 36. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге Ивањички радио д.о.о. Ивањица – Ивањички Радио 92,4, пре истека времена на које је издата сходно члану 89 став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима;
 37. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге Радио 016 д.о.о. Лесковац – Naxi радио 016 101,5, пре истека времена на које је издата сходно члану 89 став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима;
 38. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге Радио Амаро д.о.о. Сјеница – Радио Амаро 94,5, пре истека времена на које је издата сходно члану 89 став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима;
 39. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге РТВ Бујановац д.о.о. Бујановац – Радио Бујановац 91,2, пре истека времена на које је издата сходно члану 89 став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима;
 40. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге Мега д.о.о. Инђија – Радио Мега Ин, пре истека времена на које је издата сходно члану 89 став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима;
 41. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге Информативни центар Оџаци д.о.о. Оџаци – Радио Оџаци 107,4, пре истека времена на које је издата сходно члану 89 став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима;
 42. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге Радио телевизија Панчево д.о.о. Панчево – Радио Панчево, пре истека времена на које је издата сходно члану 89 став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима;
 43. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге Радио телевизија Прима интернационал д.о.о. Бајина Башта – Радио Примус, пре истека времена на које је издата сходно члану 89 став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима;
 44. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге Радио телевизија и продукција Свилајнац д.о.о. Свилајнац – радио свилајнац 107,6, пре истека времена на које је издата сходно члану 89 став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима;
 45. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге РТВ Бујановац д.о.о. Бујановац – ТВ Бујановац-кабл, пре истека времена на које је издата сходно члану 89 став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима;
 46. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге Зогакс д.о.о. Горњи Милановац – Радио Стари Милановац, пре истека времена на које је издата сходно члану 89 став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима;
 47. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге РТВ Енигма д.о.о. Пријепоље – ТВ Енигма кабл, пре истека времена на које је издата сходно члану 89 став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима;
 48. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге РТВ Марш д.о.о. Ваљево – ТВ Марш кабл, пре истека времена на које је издата сходно члану 89 став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима;
 49. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге Радио телевизија Панчево д.о.о. Панчево – ТВ Панчево кабл, пре истека времена на које је издата сходно члану 89 став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима;
 50. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге Пи канал д.о.о. Пирот – ТВ ПИ Канал кабл, пре истека времена на које је издата сходно члану 89 став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима;
 51. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге Santos comerce д.о.о. Зрењанин – ТВ САНТОС кабл, пре истека времена на које је издата сходно члану 89 став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима;
 52. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге Мото Боем транс д.о.о. Неготин – ТВ Транс кабл, пре истека времена на које је издата сходно члану 89 став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима;
 53. Извештај са Параграфовог семинара одржаног под називом „Новине и примена општих и финансијских прописа у јавном и приватном сектору“ у периоду од 19. – 22. маја 2019. године у Станишићима;
 54. Извештај са семинара "Новине у правно-економском пословању јавног сектора" одржаног у периоду од 26. - 29. маја 2019. године у Кладову;
 55. Извештај са семинара ,,GDPR – усаглашавање европске регулативе и националног законодавства - заштита података о личности“ одржаног 23. и 24. маја 2019. године на Палићу;
 56. Разно;

Записник са 208. редовне седнице

Back to top