Навигација

345. ванредна седница

Ванредне седнице Савета

Дневни ред и записник са 345.ванредне седнице Савета одржане 17.07.2019.године

 1. Доношење одлуке о покретању поступка одузимања дозволе за пружање медијске услуге бр. К 209-4 издате на основу захтева пружаоца медијске услуге R Media Group d.o.o. Београд – Агро ТВ, сходно члану 89. став 1. тачка 1. Закона о електронским медијима
 2. Доношење одлуке о покретању поступка одузимања дозволе за пружање медијске услуге бр. K 210-4 издате на основу захтева пружаоца медијске услуге R Media Group d.o.o. Београд – Женска ТВ, сходно члану 89. став 1. тачка 1. Закона о електронским медијима
 3. Доношење одлуке о покретању поступка одузимања дозволе за пружање медијске услуге бр. K 212-3 издате на основу захтева пружаоца медијске услуге R Media Group d.o.o. Београд – Replay TV, сходно члану 89. став 1. тачка 1. Закона о електронским медијима
 4. Доношење одлуке о захтеву пружаоца медијске услуге радија Focus radio d.o.o. Нова Пазова – Фокус Радио за упис у Регистар медијских услуга сходно члану 74. став 1. тачка 2. Закона о електронским медијима;
 5. Обавештење о промени власничке структуре пружаоца медијске услуге РТВ Радио Среће д.о.о Сомбор – ТВ Среће, сходно члану 105. Закона о електронским медијима;
 6. Разматрање и доношење одлуке о измени Привременог решења бр. КН/79-1275/17 од 21.04.2017. године, којим је пружаоцу медијске услуге Телевизија Пожега д.о.о.Пожега - ТВ Пожега, утврђена висина накнаде за пружање медијске услуге;
 7. Разматрање и доношење одлуке о измени Привременог решења бр. 05-2767/15/19-42 од  29.06.2018. године, којим је пружаоцу медијске услуге Радио Ваљево д.о.о. Београд - Радио Ваљево 95,8 утврђена висина накнаде за пружање медијске услуге радија;
 8. Разматрање и доношење одлуке о измени Привременог решења бр. КН/72-1413/17 од 21.04.2017. године, којим је пружаоцу медијске услуге Kанал 9 д.о.о. Нови Сад - ТВ К 9, утврђена висина накнаде за пружање медијске услуге;
 9. Разматрање и доношење одлуке о измени Привременог решења бр. КН/246-1605/17 од 21.04.2017. године, којим је пружаоцу медијске услуге Д.о.о. Телевизија Канал 9 Крагујевац - ТВ Канал 9, утврђена висина накнаде за пружање медијске услуге;
 10. Разматрање и доношење одлуке о измени Привременог решења бр. КН/243-1602/17 од 21.04. 2017. године, којим је пружаоцу медијске услуге Телевизија Петровец д.о.о. Бачки Петровац - ТВ Петровец, утврђена висина накнаде за пружање медијске услуге;
 11. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге Привредно друштво за изнајмљивање и дистрибуцију филмова ИБМ д.о.о. Краљево – Radio Naxi M 102,5, пре истека времена на које је издата сходно члану 89 став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима;
 12. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге Озон д.о.о. Сремска Митровица – Радио Озон 91,9, пре истека времена на које је издата сходно члану 89 став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима;
 13. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге Радио Суботица-Сзабадкаи радио д.о.о. Суботица – Радио Суботица 104,4, пре истека времена на које је издата сходно члану 89 став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима;
 14. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге Клик Комерц д.о.о. Ариље – ТВ Клик, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8 Закона о електронским медијима.
 15. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе Пружаоцу Медијске Услуге Радио Ема д.о.о. Бујановац – Ема Радио 88,5, пре истека времена на које је издата сходно члану 89 став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима.
 16. Информација о достављању годишњег извештаја о раду и пословању за 2018. годину, Извештаја независног ревизора о извршеној ревизији финансијских извештаја за 2018. годину, Финансијског извештаја за период јануар-март 2019. године, Записника са ванседничног одлучивања Управног одбора од 17.04.2019. године и Записника са 200. седнице Управног одбора Јавне медијске установе „Радио-телевизија Војводине“
 17. Информација о техничком састанку Групе за родну равноправност у медијима Медитеранске мреже регулаторних тела (МНРА), одржаног 14. јуна 2019. године у Барселони, у вези са представљањем „Студије медијског извештавања о насиљу над женама“;
 18. Информација о разговорима са пружаоцима медијских услуга у вези са повредама Закона о оглашавању;
 19. Извештај са радионице за јавне медијске сервисе и регулаторна тела о алатима и смерницама за поуздано мерење слушаности/гледаности у оквиру пројекта ,,Техничка подршка медијским јавним сервисима на западном Балкану“, од 2. до 3. јула 2019. године, Сарајево, БиХ;
 20. Извештај са састанка Европске платформе регулаторних тела одржаног 29-31. маја 2019. године у Сарајеву, БиХ
 21. Извештај са 11. пленарног састанак групе Европских регулатора за аудиовизуелне медијске услуге (ЕРГА)
 22. Разматрање записника са 8. седнице Међувладиног мешовитог одбора за националне мањине између Републике Србије и Републике Хрватске
 23. Извештај са састанка са британским и босанским регулатором поводом тренинга о медијској писмености 28. маја 2019. године, Сарајево, БиХ.

Записник са 345.ванредне седнице

Back to top