Навигација

346. ванредна седница

Ванредне седнице Савета

Дневни ред и записник са 346.ванредне седнице Савета одржане 30.07.2019.године

 1. Усвајање дневног реда;
 2. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе за пружање медијске услуге бр. К 209-4 издате на основу захтева пружаоца медијске услуге R Media Group  д.о.о. Београд-Стари Град, ул. Француска 14 – Агро ТВ, сходно члану 89. став 1. тачка 1) Закона о електронским медијима;
 3. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе за пружање медијске услуге бр. K 210-4 издате на основу захтева пружаоца медијске услуге R Media Group  д.о.о. Београд-Стари Град, ул. Француска 14 – Женска ТВ, сходно члану 89. став 1. тачка 1) Закона о електронским медијима;
 4. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе за пружање медијске услуге бр. K 212-3 од 28.09.2015. године издате на основу захтева пружаоца медијске услуге R Media Group  д.о.о. Београд-Стари Град, ул. Француска 14 – Replay TV, сходно члану 89. став 1. тачка 1) Закона о електронским медијима;
 5. Доношење одлуке о издавању дозволе за пружање медијске  услуге на основу захтева Друштва за телекомуникације HD WIN д.о.о, Београд – Агро ТВ, сходно члану 83. Закона о електронским медијима;
 6. Доношење одлуке о издавању дозволе за пружање медијске  услуге на основу захтева Друштва за телекомуникације HD WIN д.о.о, Београд – Женска ТВ, сходно члану 83. Закона о електронским медијима;
 7. Разматрање и доношење одлуке у поступку укидања решења број 05-366/19-5 од 22.04.2019. године о издавању сагласности на планирану промену власничке структуре  пружаоца медијске услуге Предузећа за производњу, промет и услуге Клик Комерц д.о.о. Ариље, ул. Војводе Мишића бр.38 - ТВ Клик;
 8. Обавештење о промени власничке структуре пружаоца медијске Предузећа за производњу, промет и услуге Клик Комерц д.о.о. Ариље, ул. Војводе Мишића бр.38 - ТВ Клик;
 9. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Удружењa грађана НС плус Нови Сад, улица Змај Јовина бр. 26 – Радио НС плус 105,2 за продужење дозволе за пружање медијске услуге, у складу са чланом 88. став 2. Закона о електронским медијима;
 10. Обавештење о промени власничке структуре и разматрање и доношење одлуке у поступку давања сагласности на промену скраћеног идентификационог знака пружаоца медијске услуге Удружења за информисање путем електронских и принтаних медија Ром прес, ул. Џона Кенедија бр. 51/3, Београд (Нови Београд) - ТВ Ром;
 11. Извештај за Савет о броју неправилности у вези са Законом о оглашавању код комерцијалних тв пружалаца медијских услуга (пму) са дозволом за пружање медијске услуге за подручје целе Републике и код ЈМУ Радио-Телевизија Србије (РТС) за јун 2019;
 12. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге Градска М телевизија д.о.о. – Градска М Телевизија - кабл. из Сремске Митровице, пре истека времена на које је издата сходно члану 89 став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима;
 13. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге Предузеће за производњу, промет и услуге М о.д. – Радио Фокус Плус 101,7 из Врања, пре истека времена на које је издата сходно члану 89 став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима;
 14. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге ГМЦ траде д.о.о. – Радио Гем из Лазаревца, пре истека времена на које је издата сходно члану 89 став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима;
 15. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге Santos-comerce д.о.о. – Радио Сантос 105,9 из Зрењанина, пре истека времена на које је издата сходно члану 89 став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима;
 16. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању накнаде за пружање медијске услуге за имоца дозволе за пружање медијске услуге бр. 548/2019,  Новосадска ТВ д.о.о. из Новог Сада, Трг Слободе 3/III-Војвођанска ТВ;
 17. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању накнаде за пружање медијске услуге за  Зона Плус д.о.о. из Ниша, Бранка Радичевића 30-Зона Плус

Записник са 346.ванредне седнице

Back to top