Навигација

353. ванредна седница

Ванредне седнице Савета

Дневни ред и записник са 353.ванредне седнице Савета одржане 16.09.2019.године

 1. Доношење одлуке о захтеву пружаоца медијске услуге радија JC&Company d.o.o. Београд - KPTM је радио, бр. 05-1512/19 од 14.08.2019. године, за упис у Регистар медијских услуга сходно члану 74. став 1. тачка 2. Закона о електронским медијима;
 2. Доношење одлуке о захтеву пружаоца медијске услуге Ameri TV d.o.o. Beograd - Ameri TV, бр. 05-1367/19 од 22.07.2019. године, за упис у Регистар медијских услуга сходно члану 74. став 1. тачка 2. Закона о електронским медијима;
 3. Разматрање и доношење одлуке по пријави пружаоца медијске услуге Д.о.о. за промет и услуге 96 Чачaк - Радио 96 97,8 за промену власничке структуре;
 4. Разматрање и доношење одлуке по захтеву ТВ Апатин д.о.о. Апатин - ТВ Апатин за промену власничке структуре пружаоца медијске услуге, сходно члану 105. Закона о електронским медијима;
 5. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању накнаде за пружање медијске услуге коју је дужан да плаћа ималац дозволе за пружање медијске услуге бр. 551/2019, Телевизија спорта и здравља СОС Канал Плус д.о.о. Београд - Сос Канал Плус;
 6. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању накнаде за пружање медијске услуге радија коју је дужан да плаћа ималац дозволе за пружање медијских услуга бр. 551/2019: Radio Galaxy д.о.о. Лазаревац - Radio Galaxy 89,3;
 7. Разматрање и доношење одлуке о укидању Решења Савета бр. ЦЧСС-1/18/19-12 од 30.07.2019. године за Новосадска ТВ д.о.о. Нови Сад - ВТВ о утврђивању висине накнаде за право на пружање аудио-визуелне медијске услуге;
 8. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде за пружање медијске услуге за Новосадска ТВ д.о.о. Нови Сад - ВТВ за алотменте Црвени Чот, Суботица и Сомбор;
 9. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању накнаде за пружање медијске услуге радија коју је дужан да плаћа ималац дозволе Милена Вучетић ПР Агенција за бежичне телекомуникације Пундосат Ариље - Радио Рзавац 96,0;
 10. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде за пружање медијске услуге коју је дужан да плаћа ималац дозволе за пружање медијских услуга бр. К433: Друштво за телекомуникације HD-WIN д.о.о. Београд - Star TV Plus;
 11. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде за пружање медијске услуге коју је дужан да плаћа ималац дозволе за пружање медијских услуга бр. К435: Друштво за телекомуникације Друштво за телекомуникације HD-WIN д.о.о. Београд - Super Star TV;
 12. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде за пружање медијске услуге коју је дужан да плаћа ималац дозволе за пружање медијских услуга број К437 Предузеће за производњу телевизијског програма Minacord media д.о.о. Београд - K1 Studio;
 13. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде за пружање медијске услуге коју је дужан да плаћа ималац дозволе за пружање медијских услуга бр. К361: Balkan kablovska TV д.о.о. Нови Сад - Балкан ТВ;
 14. Разматрање и доношење одлуке о измени Привременог решења бр. КН/364-2554/18-1 од 26.12.2018. године, којим је пружаоцу медијске услуге Прва телевизија д.о.о. Београд - Prva Files, утврђена висина накнаде за пружање медијске услуге;
 15. Разматрање и доношење одлуке о измени Привременог решења бр. КН/365-2555/18-1 од 26.12.2018. године, којим је пружаоцу медијске услуге Прва телевизија д.о.о. Београд - Prva kick, утврђена висина накнаде за пружање медијске услуге;
 16. Разматрање и доношење одлуке о измени Привременог решења бр. КН/366-2556/18-1 од 26.12.2018. године, којим је пружаоцу медијске услуге Прва телевизија д.о.о. Београд - Prva life, утврђена висина накнаде за пружање медијске услуге;
 17. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде за пружање медијске услуге коју је дужан да плаћа ималац дозволе за пружање медијских услуга бр. К438-1: Предузеће за производњу телевизијског програма Minacord media д.о.о. Београд - Kkids;
 18. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде за пружање медијске услуге коју је дужан да плаћа ималац дозволе за пружање медијских услуга бр. К439: Предузеће за производњу телевизијског програма Minacord media д.о.о. Београд - TV.Dr;
 19. Разматрање и доношење одлуке поводом захтева Предузеће за производњу промет и услуге Клик Комерц д.о.о. Горњи Милановац - ТВ Клик за приступ другом мултиплексу у алотменту Рудник-Црни врх;
 20. Разматрање Извештаја за Савет о броју неправилности у вези са Законом о оглашавању код комерцијалних тв пружалаца медијских услуга (пму) са дозволом за пружање медијске услуге за подручје целе Републике и код ЈМУ Радио-телевизија Србије (РТС) за јул 2019. године;
 21. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге Д.о.о. за промет и услуге 96 Чачaк, пре истека времена на које је издата сходно члану 89 став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима;
 22. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге Предузеће за информисање и трговину КД Чава за радио и новинску издавачку делатност Славко Чава Павловић к.д. Осечина - Радио Осечина 88,1, пре истека времена на које је издата сходно члану 89 став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима;
 23. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге РТВ Уб компани д.о.о. Београд - Радио Пингвин 107,2, пре истека времена на које је издата сходно члану 89 став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима;
 24. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге Панда радио д.о.о. Кањижа - Радио Панда, пре истека времена на које је издата сходно члану 89 став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима;
 25. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге Предузеће за производњу, промет и услуге Santos-comerce д.о.о. Зрењанин - ТВ Сантос, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима;
 26. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге Предузеће за производњу, промет и услуге Santos-comerce д.о.о. Зрењанин - ТВ Сантос, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима;
 27. Доношење одлуке о покретању поступка одузимања дозволе за пружање медијске услуге бр. К442 од 30.07.2019. године издате на основу захтева пружаоца медијске услуге Društvo za telekomunikacije HD WIN д.о.о. Београд. -Женска ТВ, сходно члану 89. став 1. тачка 1) Закона о електронским медијима;
 28. Доношење одлуке о покретању поступка одузимања дозволе за пружање медијске услуге бр. К122-1 од 27.06.2012. године издате на основу захтева пружаоца медијске услуге TV Kanal Ultra д.о.о. Београд-у ликвидацији - Mini Ultra, сходно члану 89. став 1. тачка 1) Закона о електронским медијима;
 29. Доношење одлуке о покретању поступка одузимања дозволе за пружање медијске услуге бр. К205 од 31.05.2015. године издате на основу захтева пружаоца медијске услуге TV Kanal Ultra д.о.о. Београд-у ликвидацији - Ultra, сходно члану 89. став 1. тачка 1. Закона о електронским медијима;
 30. Доношење одлуке о подношењу пријаве потраживања после отварања стечаја над Nova RS Television д.о.о. Београд - Nova RS-kabl TV матични број 20940212, ПИБ 108146850;
 31. Извештај са педесетдругог састанка Контакт Комитета директиве о аудиовизуелним медијским услугама 1. јул 2019. године, Белгија;

Записник са 353.ванредне седнице

Back to top