Навигација

354. ванредна седница

Ванредне седнице Савета

Дневни ред и записник са 354.ванредне седнице Савета одржане 02.10.2019.године

  1. Доношење одлуке о давању пуномоћја Душици Недељковић, начелници правне службе да заступа у својству представника Регулаторно тело за електронске медије пред Привредним судом у Београду у предмету ПК 4419/19;
  2. Разматрање и доношење одлуке у поступку давања сагласности на промену идентификационог знака пружаоца медијске услуге Наша Визија д.о.о. Београд, Београд- Наша Балкан ТВ;
  3. Разматрање и доношење одлуке у поступку давања сагласности на промену идентификационог знака пружаоца медијске услуге TV Top Sound д.о.о. Београд – TV Top Sound;
  4. Доношење одлуке о издавању дозволе за пружање медијске услуге на основу захтева Pink International Company д.о.о. Београд – Zadruga live 1, бр. 05-1780/19 од 02.10.2019. године, сходно члану 83. Закона о електронским медијима;
  5. Доношење одлуке о издавању дозволе за пружање медијске услуге на основу захтева Pink International Company д.о.о. Београд – Zadruga live 2, бр. 05-1781/19 од 02.10.2019. године, сходно члану 83. Закона о електронским медијима;
  6. Доношење одлуке о издавању дозволе за пружање медијске услуге на основу захтева Pink International Company д.о.о. Београд – Zadruga live 3, бр. 05-1782/19 од 02.10.2019. године, сходно члану 83. Закона о електронским медијима;
  7. Доношење одлуке о издавању дозволе за пружање медијске услуге на основу захтева Pink International Company д.о.о. Београд – Zadruga live 4, бр. 05-1783/19 од 02.10.2019. године, сходно члану 83. Закона о електронским медијима;
  8. Извештај са педесеттрећег састанка Контакт Комитета директиве о аудиовизуелним медијским услугама 09.09.2019. године, Белгија, Брисел;
  9. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању накнаде за пружање медијске услуге радија коју је дужан да плаћа ималац Дозволе за пружање медијских  услуга бр. 554/2019: Д.о.о. Радио 9 Крагујевац – Хит народни радио 95,4;

Записник са 354.ванредне седнице

Back to top