Навигација

357. ванредна седница

Ванредне седнице Савета

Дневни ред и записник са 357.ванредне седнице Савета одржане 10.10.2019.године

 1. Разматрање и одлучивање o продужењу дозволе за пружање медијске услуге издате на основу захтева Моја ТВ д.о.о Чачак - Моја ТВ у складу са чланом 88. Закона о електронским медијима;
 2. Разматрање и одлучивање o продужењу дозволе за пружање медијске услуге издате на основу захтева Телевизија К23 д.о.о. Суботица - К23 у складу са чланом 88. Закона о електронским медијима;
 3. Разматрање и одлучивање o продужењу дозволе за пружање медијске услуге издате на основу захтева Телевизија Телемакр д.о.о. - ТМС телевизија Телемарк у складу са чланом 88. Закона о електронским медијима;
 4. Разматрање и одлучивање o продужењу дозволе за пружање медијске услуге издате на основу захтева Kolubara Press д.о.о. Лазаревац - TV K::CN K у складу са чланом 88. Закона о електронским медијима;
 5. Разматрање и одлучивање o продужењу дозволе за пружање медијске услуге издате на основу захтева ТВ Апатин д.о.о. Апатин - ТВ Апатин у складу са чланом 88. Закона о електронским медијима;
 6. Разматрање и одлучивање o продужењу дозволе за пружање медијске услуге издате на основу захтева East Star Group д.о.о. Књажевац - ТВ Књажевацинфо, у складу са чланом 88. Закона о електронским медијима;
 7. Разматрање и одлучивање o продужењу дозволе за пружање медијске услуге издате на основу захтева Саша Миљојковић пр производња и дистрибуција телевизијског програма КТВ Студио, Рача - ТВ Рача у складу са чланом 88. Закона о електронским медијима;
 8. Разматрање и одлучивање o продужењу дозволе за пружање медијске услуге издате на основу захтева РТВ Радио Среће д.о.о. Сомбор - ТВ Среће у складу са чланом 88. Закона о електронским медијима;
 9. Разматрање и одлучивање o продужењу дозволе за пружање медијске услуге издате на основу захтева Гага д.о.о. Власотинце - ТВ Власотинце у складу са чланом 88. Закона о електронским медијима;
 10. Разматрање и одлучивање o продужењу дозволе за пружање медијске услуге издате на основу захтева Реч Поморавља д.о.о. Велика Плана - ТВ Плана у складу са чланом 88. Закона о електронским медијима;
 11. Разматрање и одлучивање o продужењу дозволе за пружање медијске услуге издате на основу захтева РТВ Стрела д.о.о. Велики Поповић-Општина Деспотовац - ТВ Стрела у складу са чланом 88. Закона о електронским медијима;
 12. Разматрање и одлучивање o продужењу дозволе за пружање медијске услуге издате на основу захтева Информативни Центар д.о.о. Бачка Топола - Express Channel, у складу са чланом 88. Закона о електронским медијима;
 13. Разматрање и доношење одлуке о измени Привременог решења бр. КН/360-2629/17 од 29.11.2017. године, којим је пружаоцу медијске услуге Радиотелевизија BK Telecom д.о.о. Београд - БК ТВ утврђена висина накнаде за пружање медијске услуге;
 14. Разматрање и доношење одлуке о измени Привременог решења бр. КН/70-1411/17 од 21.04.2017. године, којим је пружаоцу медијске услуге Kopernikus Radio Televizija Jagodina д.о.о. Јагодина - TV Коперникус Телевизија Јагодина утврђена висина накнаде за пружање медијске услуге;
 15. Разматрање и доношење одлуке о измени Привременог решења бр. КН/93-1447/17 од 21.04.2017. године, којим је пружаоцу медијске услуге К93: Друштво за радио и телевизијске активности Kopernikus Cable Network д.о.о. Ниш - Огранак Свет Плус Београд - TV K::CN Свет плус 3 утврђена висина накнаде за пружање медијске услуге;
 16. Разматрање и доношење одлуке о измени Привременог решења бр. КН/213-1339/17 од 21.04.2017. године, којим је пружаоцу медијске услуге К213-2: R Media Group д.о.о. Београд - ОК Канал утврђена висина накнаде за пружање медијске услуге;
 17. Разматрање и доношење одлуке о измени Привременог решења бр. КН/220-1351/18 од 21.04.2017. године, којим је пружаоцу медијске услуге Радио телевизија Прима Интернационал д.о.о. Бајна Башта - ТВ Прима утврђена висина накнаде за пружање медијске услуге;
 18. Разматрање и доношење одлуке о измени Привременог решења бр. КН/233-1255/17/19-2 од 22.04.2019. године, којим је пружаоцу медијске услуге К233: Друштво за радио и телевизијске активности Kopernikus Cable Network д.о.о. Ниш - TV K::CN Север утврђена висина накнаде за пружање медијске услуге;
 19. Разматрање и доношење одлуке о измени Привременог решења бр. КН/235-1259/17 од 21.04.2017. године, којим је пружаоцу медијске услуге Друштво за радио и телевизијске активности Kopernikus Cable Network д.о.о. Ниш - TV K::CN Исток утврђена висина накнаде за пружање медијске услуге;
 20. Разматрање и доношење одлуке о измени Привременог решења бр. КН/236-1282/17од 22.04.2019. године, којим је пружаоцу медијске услуге К233: Друштво за радио и телевизијске активности Kopernikus Cable Network д.о.о. Ниш - TV K::CN Запад утврђена висина накнаде за пружање медијске услуге;
 21. Разматрање и доношење одлуке о измени Привременог решења бр. КН/252-1610/17 од 21.04.2017. године, којим је пружаоцу медијске услуге Радиодифузно привредно друштво Радио С д.о.о. Београд - Радио С ТВ утврђена висина накнаде за пружање медијске услуге;
 22. Разматрање и доношење одлуке о измени Привременог решења бр. КН/335-1483/17 од 21.04.2017. године, којим је пружаоцу медијске услуге Коперникус Радио Телевизија Рашка д.о.о. Рашка - TV K::CN Рашка утврђена висина накнаде за пружање медијске услуге;
 23. Разматрање и доношење одлуке о измени Привременог решења бр. КН/356-1983/17 од 09.08.2017. године, којим је пружаоцу медијске услуге К356: Привредно друштво Оригинал филм д.о.о. Београд - Jeka Muzzik утврђена висина накнаде за пружање медијске услуге;
 24. Разматрање и доношење одлуке о измени Привременог решења бр. КН/401-2568/18 од 26.12.2018. године, којим је пружаоцу медијске услуге Привредно друштво Коперникус Радио Телевизија Крајина д.о.о. Бор - ТВ Сезам утврђена висина накнаде за пружање медијске услуге;
 25. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању накнаде за пружање медијске услуге коју је дужан да плаћа ималац dозволе за пружање медијских услуга бр. К422 Прва телевизија д.о.о. Београда - Ex Yu Melody;
 26. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању накнаде за пружање медијске услуге коју је дужан да плаћа ималац дозволе за пружање медијских услуга бр. К423 Прва телевизија д.о.о. Београда - Pop Melody;
 27. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању накнаде за пружање медијске услуге коју је дужан да плаћа ималац дозволе за пружање медијских услуга бр. К424 Прва телевизија д.о.о. Београда - Folk Melody;
 28. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању накнаде за пружање медијске услуге коју је дужан да плаћа ималац дозволе за пружање медијских услуга бр. К426 Прва телевизија д.о.о. Београда - Hits Melody;
 29. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању накнаде за пружање медијске услуге коју је дужан да плаћа ималац дозволе за пружање медијских услуга бр. К428 Прва телевизија д.о.о. Београда - Eg Melody;
 30. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде за пружање медијске услуге коју је дужан да плаћа ималац дозволе за пружање медијских услуга бр. К441: Друштво за телекомуникације HD WIN д.о.о. Београд – Агро ТВ;
 31. Разматрање и доношење одлуке о измени Привременог решења бр. КН/58-1548/17 од 21.04.2017. године, којим је пружаоцу медијске услуге Друштво за спољну и унутрашњу трговину на велико и мало, услуге и кооперације Sat-tv communications export-import д.о.о. Пожаревац - Сат ТВ утврђена висина накнаде за пружање медијске услуге;
 32. Разматрање и доношење одлуке о измени Привременог решења бр. КН/84-1417/17 од 21.04.2017. године, којим је пружаоцу медијске услуге Сремска телевизија д.о.о. Шид - СТВ утврђена висина накнаде за пружање медијске услуге;
 33. Разматрање и доношење одлуке о измени Привременог решења бр. КН/91-1254/17 од 21.04.2017. године, којим је пружаоцу медијске услуге К91: Друштво за радио и телевизијске активности Kopernikus Cable Network д.о.о. Ниш - Огранак KCN Music Београд - TV K::CN Music 2 утврђена висина накнаде за пружање медијске услуге;
 34. Разматрање и доношење одлуке о измени Привременог решења бр. КН/105-1452/17 од 21.04.2017. године, којим је пружаоцу медијске услуге К105: Филм клуб д.о.о. Београд - ТВ Филм клуб утврђена висина накнаде за пружање медијске услуге;
 35. Разматрање и доношење одлуке о измени Привременог решења бр. КН/139-1461/17 од 21.04.2017. године, којим је пружаоцу медијске услуге К139: Друштво за производњу ТВ програма маркетинг и издавачку делатност Све На Длану д.о.о. Чачка - BTV.RS (balkanklubtv) утврђена висина накнаде за пружање медијске услуге;
 36. Разматрање и доношење одлуке о измени Привременог решења бр. КН/232-1474/17 од 21.04.2017. године, којим је пружаоцу медијске услуге Привредно друштво за маркетинг видео и продукцију и услуге Kitchen TV д.о.о. Београд, -Kitchen TV утврђена висина накнаде за пружање медијске услуге;
 37. Разматрање и доношење одлуке о измени Привременог решења бр. КН/239-1598/17 од 21.04.2017. године, којим је пружаоцу медијске услуге Друштво за информисање и комуникације Инфо Рас д.о.о. Београд - ТВ Рас утврђена висина накнаде за пружање медијске услуге;
 38. Разматрање и доношење одлуке о измени Привременог решења бр. КН/272-1477/17 од 21.04.2017. године, којим је пружаоцу медијске услуге К408: Привредно друштво Оригинал Филм д.о.о. Београд - Muzzik утврђена висина накнаде за пружање медијске услуге;
 39. Разматрање и доношење одлуке о измени Привременог решења бр. КН/352-2142/17 од 07. 09. 2017. године, којим је пружаоцу медијске услуге К352: Филм клуб д.о.о. Београд - ТВ Филм клуб екстра утврђена висина накнаде за пружање медијске услуге;
 40. Разматрање и доношење одлуке о измени Привременог решења бр. КН/357-1974/17 од 09.08.2017. године, којим је пружаоцу медијске услуге К357: Привредно друштво Оригинал филм д.о.о. Београд - W.W. Muzzik утврђена висина накнаде за пружање медијске услуге;
 41. Разматрање и доношење одлуке о измени Привременог решења бр. КН/367-2630/17-1 од 29.11.2017. године, којим је пружаоцу медијске услуге Предузеће Маг плус д.о.о. Обреновац - ТВ Сага утврђена висина накнаде за пружање медијске услуге;
 42. Разматрање и доношење одлуке о измени Привременог решења бр. КН/380-2507/17 од 29.01.2018. године, којим је пружаоцу медијске услуге Телевизија спорта и здравља Сос Канал Плус д.о.о. Београд - Сос Канал Плус утврђена висина накнаде за пружање медијске услуге;
 43. Разматрање и доношење одлуке о измени Привременог решења бр. КН/400-2567/18-1 од 26.12.2018. године, којим је пружаоцу медијске услуге Браничево медија центар д.о.о. Петровац на Млави - РТВ Браничево утврђена висина накнаде за пружање медијске услуге;
 44. Разматрање и доношење одлуке о измени Привременог решења бр. КН/408-322/19 од 27.02.2019. године, којим је пружаоцу медијске услуге К408: Fortus Media д.о.о. Београд - Дечија ТВ утврђена висина накнаде за пружање медијске услуге;
 45. Разматрање и доношење одлуке о измени Привременог решења бр. КН/118-1456/17 од 29.11.2017. године, којим је пружаоцу медијске услуге Радио телевизија Нови Пазар д.о.о. Нови Пазар - РТВ Нови Пазар утврђена висина накнаде за пружање медијске услуге;
 46. Разматрање и доношење одлуке о измени Привременог решења бр. КН/215-1354/17 од 21.04.2017. године, којим је пружаоцу медијске услуге Привредно друштво Радио Телевизија Јасеница д.о.о. Смедеревска Паланка - ТВ Јасеница утврђена висина накнаде за пружање медијске услуге;
 47. Доношење одлуке о покретању поступка одузимања дозволе бр. K277 од 26.10.2016.године за пружање медијске услуге издате на основу захтева РТВ Енигма д.о.о. Пријепоље - ТВ Енигма, због прекида пружања медијске услуге, сходно члану 89. став 1. тачка 4) Закона о електронским медијима;
 48. Разматрање и доношење одлуке по захтеву пружаоца медијске услуге Српска православна Епархија Милешевска - Радио Милешева 101,4 за проширење зоне покривања;
 49. Извештај Службе за надзор и анализу програма емитера о усклађености програмског елабората Радио - телевизија Бујановац д.о.о. Бујановац - Радио Бујановац 91,2 на основу одлуке Савета Регулаторног тела за електронске медије након продужења дозволе за емитовање програма;
 50. Разматрање захтева Друштва са ограниченом одговорношћу Импрес Бачка Топола - Радио Тренд 97,8 за промену знака идентификације и допуну програмског елабората и доношење одлуке;
 51. Извештај Службе за надзор и анализу програма емитера о броју неправилности у вези са Законом о оглашавању код комерцијалних ТВ пружалаца медијских услуга (ПМУ) са дозволом за пружање медијске услуге за подручје целе Републике и код ЈМУ Радио-Телевизија Србије (РТС) за август 2019;
 52. Доношење одлуке о издавању дозволе за пружање медијске услуге на основу захтева MC Box д.о.о. Нови Сад - Music boxTV Ruka Hore, бр. 05-1713/19 од 23.09.2019. године, сходно члану 83. Закона о електронским медијима;
 53. Обавештење о промени власничке структуре пружаоца медијске услуге Предузећа за радио-дифузију Радио Цер д.о.о. Липолист - Радио Цер 90,2;
 54. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге Информативни центар д.о.о. Прибој - ТВ Прибој, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8 Закона о електронским медијима;
 55. Разматрање и доношење одлуке по пријави пружаоца медијске услуге Градска М Телевизија д.о.о. Сремска Митровица - Градска М телевизија за промену власничке структуре;
 56. Разматрање и доношење одлуке по пријави пружаоца медијске услуге Радио Брег д.о.о. Тител - Радио Брег 106,7 за промену власничке структуре;
 57. Разматрање и доношење одлуке по пријави пружаоца медијске услуге Радио Фрушка Гора д.о.о. Рума - Радио Фрушка гора 105,0 за промену власничке структуре;
 58. Разматрање и доношење одлуке по пријави пружаоца медијске услуге Друштво са ограниченом одговорношћу Телевизија Фрушка Гора Рума - ТВ Фрушка гора за промену власничке структуре;
 59. Доношење одлуке о закључењу Меморандума о сарадњи између Регулаторног тела за електронске медије и Регулаторна агенција за комуникације БиХ;
 60. Извештај o састанку са представником пружаоца медијских услуга Радиодифузно предузеће Б92 а.д. Београд по одлуци Савета;
 61. Извештај o састанку са представницима пружаоца медијских услуга Pink International Company д.о.о. Београд по одлуци Савета;

Записник са 357. ванредне седнице

Back to top