Навигација

359. ванредна седница

Ванредне седнице Савета

Дневни ред и записник са 359.ванредне седнице Савета одржане 17.10.2019.године

 1. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу за савет о броју неправилности у вези са законом о оглашавању код комерцијалних тв пружалаца медијских услуга (пму) са дозволом за пружање медијске услуге за подручје целе републике и код јму радио-телевизија србије (ртс) за месец септембар 2019. године и доношење одлуке;
 2. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступак одузимања дозволе за пружање медијскe услуге пружаoцу медијске услуге Предузеће за радио и телевизијске активности РТВ Сврљиг д.о.о. Сврљиг – Радио Сврљиг 102,9, пре времена на које је издата (сходно одредби из члана 89. тачка 4) Закона о електронским медијима; 
 3. Доношење одлуке о покретању поступка одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге Томислав Јевтић пр. снимање и издавање звучних записа и музике Мега Мареново бб (Варварин) – Мега Радио 99,9, пре истека времена на које је издата због постојања разлога из члана 89. став 2. Закона о електронским медијима;
 4. Доношење одлуке о покретању поступка одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге Командитно друштво Чава за радио и новинску издавачку делатност Славко Чава Павловић к.д. Осечина – у принудној ликвидацији - Радио Осечина 88,1, пре истека времена на које је издата због постојања разлога из члана 89. став 2. Закона о електронским медијима;
 5. Информација о достављању плана пословања за 2019. годину, Записника са 201. седнисе Управног одбора и записника са ванседничног одлучивања Управног одбора Јавне медијске установе „Радио-телевизија Војводине“ од 02.07. и 11.07. 2019. године;
 6. Разматрање и доношење одлуке у поступку давања сагласности на промену идентификационог знака пружаоца медијске услуге Радиотелевизија Пруга д.о.о. Лајковац – Радио Пруга 96,9;
 7. Доношење одлуке о исправци и допуни Решења бр. 05-390/19-5 од 25.09.2019. године којим се одузима дозвола за пружање медијске услуге бр. К205 од 31.07.2015. године издата на основу захтева Медијски Студио Мастер Владимир Маринковић пр Бучје – Мастер ТВТ;
 8. Доношење одлуке о издавању дозволе за пружање медијске услуге на основу захтева Новосадска ТВ д.о.о. Нови Сад – ВТВ, бр. 05-1814/19 од 04.10.2019. године, сходно члану 83. Закона о електронским медијима;
 9. Доношење одлуке о издавању дозволе за пружање медијске услуге на основу захтева Toxic Television Network d.o.o. Beograd-Zemun - Toxic TV, бр. 05-1867/19 од 11.10.2019. године, сходно члану 83. Закона о електронским медијима; 
 10. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге Доо Краљевачка телевизија – КА ТВ из Краљева, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8 Закона о електронским медијима;
 11. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге Радиодифузно предузеће Б92 а.д. Београд  – О2.ТВ, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8 Закона о електронским медијима;
 12. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге Прва телевизија д.о.о. Београд – Прва, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8 Закона о електронским медијима;
 13. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге Предузеће ТВ 5 д.о.о. Ужице –Телевизија 5 Ужице, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8 Закона о електронским медијима;
 14. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге Браничево Медија Центар д.о.о. Петровац – РТВ Браничево, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8 Закона о електронским медијима;
 15. Разматрање молбе за одобрење додатног рока за плаћање дуга по основу накнаде за пружање медијске услуге за ПМУ РДП Студио Б д.о.о. Београд – ТВ Студио Б и доношење одлуке; 
 16. Извештај са саветовања „Новине и примена општих и финансијских прописа у јавном и приватном сектору“ које је одржано на Палићу у периоду од 22. до 25. септембра 2019. године;
 17. Извештај са иницијалног регионалног састанка заједничког програма Европске уније и Савета Европе „Хоризонталног програма за западни Балкан и Турску – фаза 2“;       
 18. Доношење одлуке o надлежности за извештавање о примени препорука УН за права детета, а у смислу Матрице за праћење поступања по препорукама Комитета УН за права детета;
 19. Информација о Закључку Радне групе за сарадњу са ОЕБС и КДИЉП у кординацији и праћењу спровођења примене препорука за унапређење изборног процеса;

Записник са 359. ванредне седнице

Back to top