Навигација

210. редовна седница

Редовне седнице Савета

Дневни ред и записник са 210. редовне седнице Савета одржане 15.11.2019.године

 1. Доношење одлуке у поступку изрицања мера предвиђених Законом о електронским медијима према ПМУ Предузеће за маркетинг, издавачку делатност, радио и телевизију Happy TV д.о.о. Београд - Nacionalna Happy TV због ријалити „Парови“ емитованог oд 23.06.2019. године у 21:10:00 часова до 02:00:00 часова (24.06.2019. године) и 27.06.2019. до 01:30:30 до 01:40:00 часова;
 2. Доношење одлуке у поступку изрицања мера предвиђених Законом о електронским медијима према ПМУ Предузеће за маркетинг, издавачку делатност, радио и телевизију Happy TV д.о.о. Београд - Nacionalna Happy TV због емисије „Добро јутро, Србијо“ емитоване дана 30.09.2019. од 06:45:00 до 07:05:00 часова;
 3. Доношење одлуке у поступку изрицања мера предвиђених Законом о електронским медијима према ПМУ Предузеће за маркетинг, издавачку делатност, радио и телевизију Happy TV д.о.о. Београд - Nacionalna Happy TV због емисије „Парови“ емитоване дана 12.10.2019. године у 23:48:56 часова;
 4. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге Предузеће за маркетинг, издавачку делатност, радио и телевизију Happy TV д.о.о. Београд - Nacionalna Happy TV, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима;
 5. Доношење одлуке у поступку изрицања мера предвиђених Законом о електронским медијима према ПМУ Радиотелевизијa Панчево д.о.о. Панчево - ТВ Панчево због емитовања садржаја у којем се помиње новинар Ненад Живковић;
 6. Разматрање и доношење одлуке о одузимању дозволе за пружање медијске услуге пружаоцу медијске услуге Предузеће за радио и телевизијске активности РТВ Сврљиг д.о.о. Сврљиг - Радио Сврљиг 102,9, пре времена на које је издата (сходно одредби из члана 89. тачка 4) Закона о електронским медијима);
 7. Доношење одлуке о одузимању дозволе за пружање медијске услуге бр. K277 од 26.10.2016.године издате на основу захтева пружаоца медијске услуге РТВ Енигма д.о.о. Пријепоље - ТВ Енигма, сходно члану 89. став 1. тачка 4. Закона о електронским медијима;
 8. Разматрање и доношење одлуке у поступку одузимања дозволе за пружање медијске услуге број 503/2012 издате привредном друштву Радио Царичин град д.о.о. Лебане - Радио Царичин град, на основу члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима (,,Сл. гласник РС“, бр. 83/2014 и 6/2016 - др. закон);
 9. Доношење одлуке о покретању поступка одузимања дозволе за пружање медијске услуге бр. 136/2008-6 издате пружаоцу медијске услуге Телевизија Петровец д.о.о., Бачки Петровац - ТВ Петровец пре истека времена на које је издата због постјања разлога из члана 89. став 1. тачка 1) Закона о електронским медијима;
 10. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге Телевизија Телемарк д.о.о. Чачак - ТМС Телевизија Телемарк због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима;
 11. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге Делта Телевизија д.о.о. Нови Сад - ТВ Делта због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима;
 12. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге ТВ Мост д.о.о. Нови Сад - ТВ Мост због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима;
 13. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге Новосадска ТВ д.о.о. Нови Сад - Новосадска ТВ због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8 Закона о електронским медијима;
 14. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге Радиодифузно предузеће Радио-телевизија Шабац, Шабац - ТВ Шабац због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима;
 15. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге RTV Prima Internacional д.о.о. Бајина Башта - TV Prima, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима;
 16. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге Мостнет РТВ д.о.о. Прокупље - Мостнет ТВ, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима;
 17. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге YU ECO д.о.о. Суботица - TV YU ECO, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8 Закона о електронским медијима;
 18. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге Привредно друштво Радио Телевизија Краљево и Ибарске новости д.о.о. Краљево - ТВ Краљево, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8. Закона о електронским медијима;
 19. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге Медијски центар Blue д.о.о. Сомбор - ББ Радио 89,7, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8 Закона о електронским медијима;
 20. Разматрање и доношење одлуке о подношењу предлога за извршење на основу извршне исправе против кабловског ПМУ РТВ Панонија д.о.о. Новог Сада - ТВ Панонија;
 21. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге Авалон д.о.о. за производњу и трговину Оџаци - ББ Радио Плус 89,7, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8 Закона о електронским медијима;
 22. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге Телевизија Пожега д.о.о. Пожега - ТВ Пожега, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8 Закона о електронским медијима;
 23. Доношење одлуке о наставку поступка престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге Канал 9 д.о.о. Нови Сад - ТВ К9, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима (након доношење одлуке Управног суда);
 24. Разматрање и доношење одлуке у поступку продужења дозволе за пружање медијске услуге Информативног јавног предузећа Прешево, Прешево - ТВ Прешево;
 25. Извештај о објављивању изречене мере опомене пружаоцу медијске услуге Прва телевизија д.о.о. Београд, скраћеног идентификационог знака Прва плус;
 26. Доношење одлуке о издавању дозволе за пружање медијске услуге на основу захтева Arena Esports Production д.о.о. Београд - Arena Esport, сходно члану 83. Закона о електронским медијима;
 27. Доношење решења о исправци решења Савета Регулаторног тела за електронске медије број КН/400-2567/18/19-3 од 10. октобра 2019. године, којим је пружаоцу медијске услуге Браничево медија центар д.о.о. Петровац на Млави - ТВ Браничево утврђена висина накнаде за право на пружање аудио-визуелне медијске услуге;
 28. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању накнаде за пружање медијске услуге коју је дужан да плаћа ималац Дозволе за пружање медијских услуга бр. К429: Звезда ТВ д.о.о. Београд - Звезда ТВ;
 29. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде за пружаоца медијске услуге Канал 9 д.о.о. за маркетинг и радио и телвизију Нови Сад - ТВ К9;
 30. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде за пружаоца медијске услуге Радио Телевизија Belle amie д.о.о Ниш - TV Belle Amie;
 31. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде за пружаоца медијске услуге Предузеће за маркетинг, радио и телевизију Happy TV д.о.о. Београд - Happy Reality 1;
 32. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде за пружаоца медијске услуге Предузеће за маркетинг, радио и телевизију „Happy TV д.о.о. Београд - Nacionalna Happy TV;
 33. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде за пружаоца медијске услуге Предузеће за маркетинг, радио и телевизију „Happy TV д.о.о. Београд - Happy Reality 2;
 34. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде за пружаоца медијске услуге Радиотелевизија Панчево д.о.о. Панчево - ТВ Панчево;
 35. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде за пружаоца медијске услуге Санџак Телевизија д.о.о. Нови Пазар - ТВ Санџак
 36. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде за пружаоца медијске услуге Предузеће за информисање Радио Телевизија Стара Пазова д.о.о. Стара Пазова - РТВ СП;
 37. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде за пружаоца медијске услуге Привредно друштво Телевизија Пирот д.о.о. Пирот -ТВ Пирот;
 38. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде за пружаоца медијске услуге Предузеће ТВ 5 д.о.о. Ужице - Телевизија 5 плус;
 39. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде за пружаоца медијске услуге Балкан кабловска ТВ д.о.о. Нови Сад - Балкан ТВ;
 40. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде за пружаоца медијске услуге Santos-comerce д.о.о. за радио телевизијске активности, увоз-извоз и услуге маркетинга Зрењанин - ТВ Сантос;
 41. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде за пружаоца медијске услуге Grand Production д.о.о. Београд - Grand narodna televizija;
 42. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде за пружаоца медијске услуге Grand Production д.о.о. Београд - Grand 2;
 43. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде за пружаоца медијске услуге Прва телевизија д.о.о. Београд - Prva Max;
 44. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде за пружаоца медијске услуге Филм клуб д.о.о. Београд - Филм клуб екстра;
 45. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде за пружаоца медијске услуге Прва телевизија д.о.о. Београд - Prva World;
 46. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде за пружаоца медијске услуге Прва телевизија д.о.о. Београд - Prva Files;
 47. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде за пружаоца медијске услуге Прва телевизија д.о.о. Београд - Prva Kick;
 48. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде за пружаоца медијске услуге Телевизија спорта и здравља Сос Канал Плус д.о.о. Београд - Сос Канал Плус;
 49. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде за пружаоца медијске услуге Прва телевизија д.о.о. Београд - Adult 1;
 50. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде за пружаоца медијске услуге Прва телевизија д.о.о. Београд - Adult 2;
 51. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде за пружаоца медијске услуге Прва телевизија д.о.о. Београд - Adult 3;
 52. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде за пружаоца медијске услуге Прва телевизија д.о.о. Београд - Adult 4;
 53. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде за пружаоца медијске услуге Прва телевизија д.о.о. Београд - Adult 5;
 54. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде за пружаоца медијске услуге Прва телевизија д.о.о. Београд - Adult 6;
 55. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде за пружаоца медијске услуге Прва телевизија д.о.о. Београд - Adult 7;
 56. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде за пружаоца медијске услуге Телевизија Партизан д.о.о. Београд - ТВ Партизан;
 57. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде за пружаоца медијске услуге Дискос д.о.о. за издавање и производњу носача звука и слике Александровац - ТВ Дискос;
 58. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде за пружање медијске услуге коју је дужан да плаћа ималац дозволе бр. К385 за пружање медијске услуге телевизијског емитовања, Горан Мијатовић предузетник Производња и емитовање телевизијског програма Телевизија Пруга, Лајковац - ТВ Пруга;
 59. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде за пружаоца медијске услуге Предузеће Маг плус д.о.о. Обреновац - ТВ Сага;
 60. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде за пружаоца медијске услуге Прва телевизија д.о.о. Београд - Prva Life;
 61. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде за пружаоца медијске услуге Радиодифузно предузеће Б92 а.д. Београд - О2.TV;
 62. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде за пружаоца медијске услуге Привредно друштво за маркетинг видео и продукцију и услуге Kitchen TV д.о.о. Београд - Kitchen TV;
 63. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде за пружаоца медијске услуге Филм клуб д.о.о. Београд - Филм клуб
 64. Обавештење о промени власничке структуре пружаоца медијске услуге Зона плус д.о.о. Ниш - Зона плус;
 65. Промена власничке структуре без претходне сагласности Регулатора од стране пружаоца медијске услуге Привредно друштво за грађевинарство, трговину на велико и мало, угоститељство и туризам Стара Чаршија д.о.о. Ћуприја - Радио Стара чаршија 107,8;
 66. Обавештење о промени власничке структуре пружаоца медијске услуге Fortus Media d.o.o. Београд - Дечија ТВ;
 67. Обавештење о промени власничке структуре пружаоца медијске услуге Друштво са ограниченом одговорношћу Краљевачка телевизија, Краљево - Ка ТВ;
 68. Доношење одлуке о усвајању Повеље интерне ревизије Регулаторног тела за електронске медије;
 69. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде за пружаоца медијске услуге Телевизија Ваљево Плус д.о.о Ваљево - ТВ ВА Плус
 70. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде за пружаоца медијске услуге Нишка телевизија д.о.о Ниш - НТВ;
 71. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде за пружаоца медијске услуге Мелос д.о.о Краљево - ТВ Мелос
 72. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде за пружаоца медијске услуге Штампа, радио и филм д.о.о Бор - ТВ Бор;
 73. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде за пружаоца медијске услуге Радио Телевизија Сунце д.о.о Аранђеловац - ТВ Сунце;
 74. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде за пружаоца медијске услуге ТВ Мост д.о.о. за информативно издавачку делатност Нови Сад - ТВ Мост;
 75. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде за пружаоца медијске услуге Радиодифузно предузеће Радио Телевизија Шабац д.о.о Шабац - ТВ Шабац;
 76. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде за пружаоца медијске услуге Радио Телевизија Мајданпек д.о.о. Мајданпек - Т1
 77. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде за пружаоца медијске услуге Д.о.о. за информисање и издавачку делатност Медија центар Оџаци, Оџаци - Канал 25
 78. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде за пружаоца медијске услуге Радио дифузно друштво Радиотелевизија АС д.о.о. Шабац - ТВ Ас;
 79. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде за пружаоца медијске услуге Fortus Media д.о.о. Београд - Дечија ТВ
 80. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде за пружаоца медијске услуге Друштво за телекомуникације HD-WIN д.о.о. Београд - Star TV Plus
 81. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде за пружаоца медијске услуге Друштво за телекомуникације HD-WIN д.о.о. Београд - Star TV
 82. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде за пружаоца медијске услуге Друштво за телекомуникације HD-WIN д.о.о. Београд - Super Star TV, МБ
 83. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде за пружаоца медијске услуге Телевизија Петровац д.о.о. Бачки Петровац - ТВ Петровец
 84. Доношење одлуке о пријави потраживања после отварања стечаја над пму: д.о.о. Радио Срем, Сремска Митровица-у стечају - Радио Срем, матични број 08026513, пиб 101916773
 85. Обавештење о промени власничке структуре пружаоца медијске услуге ТВ Смедерево Друштво са ограниченом одговорношћу, Смедерево - Телевизија СД;
 86. Извештај са састанка Европске платформе регулаторних тела 24-25. октобра 2019. године Атина, Грчка
 87. Извештај са састанка са представницима Европске аудиовизуелне опсерваторије 25. октобра 2019. године Атина, Грчка
 88. Доношење одлуке о издавању дозволе за пружање медијске услуге радија на основу захтева Bum Bum Radio 2007 д.о.о. Београд – Бум Бум радио 89,4, сходно члану 83. Закона о електронским медијима;
 89. Доношење одлуке о изменама појединих расхода Финансијског плана Регулаторног тела за електронске медије за 2019. годину
 90. Разматрање и доношење одлуке у поступку давања сагласности на промену идентификационог знака ПМУ Предузеће за производњу телевизијског програма Минакорд медија д.о.о. Београд - Ккids
 91. Доношење одлуке о исправци одлуке Савета Регулаторног тела за електронске медије бр. 03-1820/19-2 од 17.10.2019. године којим је извршена промена идентификационог знака ПМУ Радиотелевизија Колубара инфо д.о.о. Лајковац.
 92. Разно;

Записник са 210. редовне седнице

Back to top