Навигација

360. ванредна седница

Ванредне седнице Савета

Дневни ред и записник са 360.ванредне седнице Савета одржане 31.10.2019.године

 1. Разматрање и доношење одлуке о усвајању Финансијског плана Регулаторног тела за електронске медије за 2020.годину;
 2. Доношење одлуке о издавању дозволе за пружање медијске услуге на основу захтева Positiv Production д.о.о. Београд - Balkan Trip, бр. 05-1866/19 од 11.10.2019. године, сходно члану 83. Закона о електронским медијима;  
 3. Доношење одлуке о издавању дозволе за пружање медијске услуге на основу захтева Слободна телевизија д.о.о. Краљево - Слободна телевизија, бр. 05-1697/19 од 17.09.2019. године, сходно члану 83. Закона о електронским медијима;
 4. Доношење одлуке o надлежности за извештавање о примени препорука УН за права детета, а у смислу Матрице за праћење поступања по препорукама Комитета УН за права детета;
 5. Разматрање и доношење одлуке по пријави пружаоца медијске услуге Радио Рубин д.о.о. Крушевац - Рубин радио 92,2 за промену власничке структуре;        
 6. Разматрање и доношење одлуке по пријави пружаоца медијске услуге Друштва са ограниченом одговорношћу за телевизијску делатност Телевизија Рубин Кикинда - ТВ Рубин, за промену власничке структуре;
 7. Разматрање и одлучивање по захтеву пружаоца медијске услуге Буба Мара радио XXX д.о.о. Београд - Радио X 91,2 за продужење дозволе за пружање медијске услуге у складу са чланом 88. Закона о електронским медијима;
 8. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге Мелос д.о.о. Краљево - ТВ Мелос, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8 Закона о електронским медијима;
 9. Доношење одлуке у поступку одузимања дозволе пружаоцу медијске услуге Наша визија д.о.о. Београд - Наша Балкан ТВ кабал, пре истека времена на које је издата сходно члану 89 став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима;         
 10. Разматрање молбе за одобрење додатног рока за плаћање дуга по основу накнаде за пружање медијске услуге за ПМУ Santos-comerce д.о.о. Зрењанин - ТВ Сантос и доношење одлуке;
 11. Разматрање и доношење одлуке у поступку давања сагласности на промену графичког решења идентификације телевизијског програма пружаоца медијске услуге Новосадска ТВ д.о.о. Нови Сад - ВТВ;
 12. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висина накнаде за пружање медијске услуге пружаоцу медијске услуге Привредно друштво за производњу, трговину и услуге Kolubara Press д.о.о. Лазаревац - K::CN K;

Записник са 360. ванредне седнице

Back to top