Навигација

362. ванредна седница

Ванредне седнице Савета

Дневни ред и записник са 362.ванредне седнице Савета одржане 05.12.2019.године

 1. Доношење одлуке о усвајању нацрта Препоруке комерцијалним пружаоцима медијске услуге о обезбеђивању заступљености без дискриминације у току предизборне кампање регистрованих политичких странака, коалиција и кандидата;    
 2. Разматрање предлога Стручне службе о начину праћења пружалаца медијских услуга у току изборне кампање и доношење одлуке;        
 3. Разматрање и доношење одлуке по пријавaма промене власничке структуре пружалаца медијске услуге Радио дифузног предузећа Б92 а.д. Београд - O2.TV и Play radiо д.о.о. Београд - Radio Play;           
 4. Обавештење о промени власничке структуре пружаоца медијске услуге ММ Променада 2010 д.о.о. Баточинa - Радио Баточина 100,6;
 5. Разматрање и доношење одлуке по пријави пружаоца медијске услуге Santos-Comerce друштво са ограниченом одговорношћу за радио-телевизијске активности, увоз-извоз и услуге маркетинга Зрењанин - ТВ Сантос и Радио Сантос 105,9, за промену власничке структуре;     
 6. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде за пружање медијске услуге коју је дужан да плаћа ималац Дозволе за пружање медијских услуга бр. К200: Tiszapartfest д.о.о. за услуге, издавачку делатност и трговину Кањижa - Info TV Tiszapart; 
 7. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде за пружање медијске услуге коју је дужан да плаћа ималац Дозволе за пружање медијских услуга бр. К336: Центар за информисање Нови Кнежевац д.о.о. Нови Кнежевац - ТВ Цинк;        
 8. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде за пружање медијске услуге коју је дужан да плаћа ималац Дозволе за пружање медијских услуга бр. К383: Предузеће за радиодифузију и маркетинг Nostalgie-Plus Koncept д.о.о. Београд - Radio Nostalgie 105,2;         
 9. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде за пружање медијске услуге коју је дужан да плаћа ималац Дозволе за пружање медијских услуга бр. К407: Привредно друштво за производњу и емитовање телевизијског програма Телевизија Исток 1 д.о.о. Београд - Исток    
 10. Доношење одлуке о исправци решења Савета Регулаторног тела за електронске медије број КН/408-322/19-5 од 15. новембра 2019. године, којим је пружаоцу медијске услуге Fortus Media д.о.о. Београд - Дечија ТВ утврђена висина накнаде за право на пружање аудио-визуелне медијске услуге;       
 11. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде за пружање медијске услуге коју је дужан да плаћа ималац Дозволе за пружање медијских услуга бр. К425: Прва телевизија д.о.о. Београд - Trailer Channel;
 12. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде за пружање медијске услуге коју је дужан да плаћа ималац Дозволе за пружање медијских услуга бр. К447: McBox д.о.о. Нови Сад - Music BoxTV Ruka Hore;    
 13. Доношење одлуке о исправци решења Савета Регулаторног тела за електронске медије број КН/452-2289/19-1 од 28. новембра 2019. године, којим је пружаоцу медијске услуге Arena Esports Productions д.о.о. Београд - Arena Esports утврђена висина накнаде за право на пружање аудио-визуелне медијске услуге;           
 14. Доношење одлуке о исправци решења Савета Регулаторног тела за електронске медије број КН/91-1254/17/19-2 од 10. октобра 2019. године, којим је пружаоцу медијске услуге Друштво за радио и телевизијске активности Kopernikus Cable Network д.о.о. - огранак KCN Music из Београда - TV K::CN Music 2 утврђена висина накнаде за право на пружање аудио-визуелне медијске услуге;  
 15. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде за пружање медијске услуге коју је дужан да плаћа ималац Дозволе за пружање медијских услуга бр. К448: Toxic Television Network д.о.о. Београд - Toxic TV; 
 16. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде за пружање медијске услуге коју је дужан да плаћа ималац Дозволе за пружање медијских услуга бр. К374: Привредно друштво за радио и телевизијске активности Mостнет РТВ д.о.о. Прокупље - Мостнет;           
 17. Разматрање и одлучивање по службеној дужности, у поступку поништавања решења Савета број КН/448-2290/19-1 којим је пружаоцу медијске услуге McBox д.о.о. Нови Сад утврђена висина накнаде за право пружања аудио-визуелне медисјке услуге;
 18. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде за пружање медијске услуге коју је дужан да плаћа ималац Дозволе за пружање медијских услуга бр. К414: Приватно предузеће за производњу промет и услуге Bukovača Company д.о.о. Нова Варош - ТВ Златар;
 19. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге Делфин маркетинг д.о.о. Златибор - Радио Кис 93,4, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8 Закона о електронским медијима;
 20. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге РДП Студио Б д.о.о. Београд - ТВ Студио Б, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8 Закона о електронским медијима;       
 21. Разматрање и доношење одлуке о предлогу кандидата за избор председавајућег Медитеранске мреже регулаторних тела за 2020. годину;

Записник са 362. ванредне седнице

Back to top