Навигација

382. ванредна седница

Ванредне седнице Савета

Дневни ред и записник са 382. ванредне седнице Савета одржане 14.07.2020. године

 1. Усвајање дневног реда;
 2. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу о броју неправилности у вези са Законом о оглашавању код комерцијалних ТВ пружалаца медијских услуга (ПМУ) са дозволом за пружање медијске услуге за подручје целе Републике и  код ЈМУ Радио-телевизија Србије (РТС) за март 2020. и доношење одлуке;
 3. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу „Комерцијални пружаоци медијских услуга - начини испуњавања законских и програмских обавеза  - извештај  за 2019. годину“
 4. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу о поступању ПМУ Прва телевизија д.о.о, Београд – Прва по решењу Савета Регулаторног тела за електронске медије 07-2293/19/20-9 којим је ПМУ изречена мера упозорења и доношење одлуке;
 5. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу програмског садржаја ПМУ Pink International Company д.о.о., Београд – ТВ Пинк приказаном дана 10.05.2020. године у емисији „Национални дневник“ и доношење одлуке;
 6. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу о програмском садржају ПМУ Радио телевизије Нови Пазар д.о.о., Нови Пазар – ТВ Нови Пазар приказаном дана 19.05.2020. године у предизборним блоковима у времену између 19 и 20 сати и доношење одлуке;
 7. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу о програмском садржају ПМУ Радио телевизија Нови Пазар д.о.о., Нови Пазар – ТВ Нови Пазар приказаном дана 20.05.2020. године у предизборним блоковима у времену између 19 и 20 сати и доношење одлуке;
 8. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу о програмском садржају ПМУ Радио телевизије Панчево д.о.о., Панчево – ТВ Панчево приказаном дана 18.05.2020. године у предизборном  блоку  и доношење одлуке;
 9. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу о програмском садржају ПМУ Радио телевизије Панчево д.о.о., Панчево – ТВ Панчево приказаном дана 18.05.2020. године у предизборном  блоку  и доношење одлуке;
 10. Разматрање захтева o продужењу дозволе за пружање медијске услуге издате на основу захтева RTV City д.о.о., Уб – TV City у складу са чланом 88. Закона о електронским медијима и доношење одлуке;
 11. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде за пружање медијске услуге коју је дужан да плаћа ималац Дозволе за пружање медијских  услуга бр. К461: Fajterco д.о.о., Београд – Fajter (F1);   
 12. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде за пружање медијске услуге коју је дужан да плаћа ималац Дозволе за пружање медијских  услуга бр. К336: Центар за информисање Нови Кнежевац д.о.о. из Новог Кнежевца – ТВ Цинк;
 13. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге Луна Медиа д.о.о., Ужицe – Радио Луна 92,0 и 103,6, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима;
 14. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге Бобан Гвозденовић предузетник, радио и рекламне активности и аутопревозник Таша,  Крушевaц – Радио Таша због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима;
 15. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге  Сремска телевизија д.о.о., Шид – Сремска ТВ, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима;
 16. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге ТВ Апатин д.о.о., Апатин – ТВ Апатин-кабал, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима;
 17. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге  Предузеће за производњу, промет и услуге М о.д., Врање – Телевизија Фокус-кабал, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима;
 18. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге  РТВ Прима Интернационал д.о.о., Бајина Башта – ТВ Прима, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима;
 19. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге Радио телевизија Прима Интернационал д.о.о., Бајина Башта – ТВ Прима-кабал, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима;
 20. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге Рефреф д.о.о., Нови Пазар – Радио Рефреф 105,8, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8 Закона о електронским медијима.

Записник са 382. ванредне седнице

Back to top