Навигација

384. ванредна седница

Ванредне седнице Савета

Дневни ред и записник са 384. ванредне седнице Савета одржане 24.08.2020. године

 1. Усвајање дневног реда;
 2. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу у вези програмског садржаја емитованог на програму ПМУ Happy TV д.о.о., Београд – Nacionalna Happy TV у емисији „Боља Земља“ дана 09.08.2020. године и доношење одлуке;  
 3. Разматрање дописа Браничево медија центар д.о.о., Петровац на Млави – РТВ Браничево о укидању решења Савета Регулаторног тела за електронске медије бр. 08-2496/19/20-6 од 26.06.2020. године и доношење одлуке;
 4. Разматрање и доношење одлуке у поступку одузимања дозволе за пружање медијске услуге према Радио Срце д.о.о за услуге, рекламе и пропаганду Прокупље – Радио Срце 91,4, пре времена на које је издата сходно одредби из члана 89. став 1. тачка 1) Закона о електронским медијима;     
 5. Разматрање пријаве пружаоца медијске услуге Медијски центар радио Комета-Клик д.о.о., Бор – Радио Клик ФМ 030 за промену власнике структуре и доношење одлуке;
 6. Разматрање захтеву пружаоца медијске услуге радија Фондација 021, Нови Сад – Multiradio за брисање из Регистра медијских услуга, сходно члану 74. став 1. тачка 2) Закона о електронским медијима, и доношење одлуке;
 7. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ Рефреф д.о.о., Нови Пазар – Радио Рефреф 105,8, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима;
 8. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ Браничево медија центар д.о.о, Петровац на Млави – ТВ Браничево-кабал због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима;
 9. Разматрање захтева „Zogaks“  д.о.о., Горњи Милановац - Радио Стари Милановац 93,0, за проширење зоне покривања и доношење одлуке;
 10. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу програма емитера о броју неправилности у вези са Законом о оглашавању код комерцијалних ТВ пружалаца медијских услуга (ПМУ) са дозволом за пружање медијске услуге за подручје целе Републике и код ЈМУ Радио-телевизија Србије (РТС) за јун 2020. године и доношење одлуке;
 11. Информација o поступању ПМУ Радио-телевизија Бујановац д.о.о, Бујановац – Радио Бујановац 91,2 по одлуци Савета Регулаторног тела за електронске медије за усклађивање програмског елабората;
 12. Разматрање Измена појединих трошкова у оквиру Плана набавки за 2020. годину на које се закон не примењује;
 13. Разматрање и доношење одлуке по захтеву пружаоца медијске услуге Радиодифузни центар MFM Media д.о.о., Смедерево – Extra FM radio 107,5, за издавање сагласности на акт о преносу дозволе;
 14. Разматрање и доношење одлуке у поступку давања сагласности на промену идентификационог знака пружаоца медијске услуге Trident Media Group д.о.о. Београд, Нови Београд –  Радио Три 95,8;
 15. Разматрање и одлучивање о захтеву пружаоца медијске услуге радија Александар Стакић ПР Агенција за рачунарско програмирање и услуге у области информационих технологија Centrus Горњи Милановац – Радио Диабла за упис у  Регистар медијских услуга сходно члану 74. став 1. тачка 2. Закона о електронским медијима;      
 16. Разматрање и доношење одлуке о захтеву пружаоца медијске услуге НовосадскаТВ д.о.о., Нови Сад – ВТВ за умањење накнаде за пружање медијске услуге;
 17. Разматрање и доношење одлуке у поступку давања сагласности на промену идентификационог знака пружаоца медијске услуге Радио City од, Ниш –  Radio City Niš 99,9;
 18. Разматрање предложеног Плана примене мера за спречавање појаве и ширења епидемије заразне болести у Регулаторном телу за електронске медије и доношење одлуке;

Записник са 384. ванредне седнице

Back to top