Навигација

385. ванредна седница

Ванредне седнице Савета

Дневни ред и записник са 385. ванредне седнице Савета одржане 30.10.2020. године

 1. Разматрање и доношење одлуке о усвајању Финансијског плана Регулаторног тела за електронске медије за 2021.годину;
 2. Доношење одлуке o уплати вишка прихода над расходима Регулаторног тела за електронске медије за 2019.годину
 3. Разматрање предлога измена и допуна Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места РРА и доношење одлуке;
 4. Разматрање предлога Анекса колективног уговора код послодавца РЕМ и доношење одлуке;
 5. Разматрање захтева ПМУ Центар за развој општине Сечањ, Сечањ-Радио Сечањ, за упис у Регистар медијских услуга на основу члана 74. став 1. тачка 2) Закона о електронским медијима и доношење одлуке;
 6. Разматрање захтева ПМУ Minacord Media д.о.о., Београд-К1 Студио за промену програмског елабората, сходно члану 43. став 2. Закона о електронским медијима и доношење одлуке;
 7. Разматрање захтева ПМУ Arena Channels Group д.о.о., Београд-Arena Sport 1, за продужење дозволе за пружање медијске услуге у складу са чланом 88. став 2. Закона о електронским медијима и доношење одлуке;
 8. Разматрање захтева ПМУ Arena Channels Group д.о.о., Београд-Arena Sport 2, за продужење дозволе за пружање медијске услуге у складу са чланом 88. став 2. Закона о електронским медијима и доношење одлуке;
 9. Разматрање захтева ПМУ Arena Channels Group д.о.о., Београд-Arena Sport 3, за продужење дозволе за пружање медијске услуге у складу са чланом 88. став 2. Закона о електронским медијима и доношење одлуке;
 10. Разматрање захтева ПМУ Arena Channels Group д.о.о., Београд-Arena Sport 4, за продужење дозволе за пружање медијске услуге у складу са чланом 88. став 2. Закона о електронским медијима и доношење одлуке;
 11. Извештај са видео конференције 54. састанка Контакт комитета.

Записник са 385. ванредне седнице

Back to top